Trang Chính

 
 
 


THÔNG BÁO

 • Tâm Thư - Tâm Tình - Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Houston Texas ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Bát Thập Bát Niên TÒA THÁNH TÂY NINH ____________THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS TÂM THƯ - TÂM TÌNH Kính gửi: Quí vị Chức Sắc ...
  Posted Aug 4, 2013, 12:02 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Thiệp Mời Tham Dự Đại Hội tại Thánh Thất Houston 30-08-2013 đến 1-09-2013 Đại Hội kỳ II Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Đại Hội kỳ VII Ban Thế Đạo Hải Ngoại Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài ...
  Posted Aug 1, 2013, 3:16 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • BẢN TIN SỐ 04 - 03/2013 * BẢN TIN SỐ 04 - 03/2013 đã được post lên mạng Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại (Phía dưới Mục Trang Chính).Kính mời Quý Đồng Đạo, Quý Độc ...
  Posted Jul 31, 2013, 2:01 PM by Web Admin
 • CHƯƠNG TRÌNH CÙNG HỌC GIÁO LÝ * Thông Báo về "CHƯƠNG TRÌNH CÙNG HỌC GIÁO LÝ" đã được post lên mạng Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại tại MỤC GIÁO LÝ.Kính mời Quý Đồng Đạo, Quý ...
  Posted Jul 31, 2013, 1:59 PM by Web Admin
 • Lịch Trai Kỳ - Năm 2013 ( Thập Trai ) Lịch Trai kỳ - 2013  (Thánh Thất Seattle sưu tầm và Biên sọan)
  Posted Dec 3, 2012, 4:32 PM by Web Admin
Showing posts 1 - 5 of 21. View more »

TIN TỨC ĐẠO SỰ

 • Nhà nước CS yểm trợ Cao Đài quốc doanh Đàn áp TT Long Bình - Gò công Tây TIN KHẨN:  Hội Thánh Cao Đài quốc doanh mượn tay chính quyền CS địa phương tấn công đánh đập một cách man rợ người Đạo gồm những vị ...
  Posted Jul 31, 2013, 1:51 PM by Web Admin
 • Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Chúc Xuân Quý Tỵ / 2013 Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Chúc Xuân Quý Tỵ
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế giới kỳ VI Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ VI tại TT Cao Đài Houston, Texas
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Châu Đạo California Tổ chức Đàn Tế Anh Linh Chiến sĩ Trận Vong Châu Đạo California tổ chức Đàn Tế Chiến sĩ Vị Quốc Vong Thân
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • TƯỜNG THUẬT: Phiên họp Bất Thuờng tại TT California về bạo hành của phàm phong Trần Quang Cảnh... Phiên Họp Bất Thường tại Thánh Thất Cao Đài California, Hoa Kỳ
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Phiên họp về LS Phàm Phong Trần Quang Cảnh bạo hành tại Thánh Thất Cao Đài California Vào ngày 12- 8- 2012 tại Thánh Thất Cao Đài California, Hoa Kỳ có mở ra "BUỔI HỌP BẤT THƯỜNG VỀ VIỆC BẠO HÀNH" của Lễ Sanh phàm phong Trần ...
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Phàm Phong Trần Quang Cảnh Bạo Hành CTS Phan Văn Hồ tại Thánh Thất California Phàm phong Trần Quang Cảnh  Bạo hành CTS Phan Văn Hồ tại Thánh Thất California
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Đồng Đạo Thánh Thất Houston tổ chức Đại Nhạc Hội gây Quỹ xây Thánh Thất Vào ngày 15 tháng 4-2012, đồng Đạo tại Thánh Thất Houston chung sức tổ chức "Đại Nhạc Hội Gây Quỹ xây Thánh Thất".Được biết Đại Hội Gây Quỹ ...
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Bang Ontario, Canada Ban Thế Đạo Hải Ngoại cử nhiệm Đại Diện tại Ontario - Canada
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Thành Lập Ban Tạo Tác Xây Thánh Thất Cao Đài San Diego Tộc Đạo San Diego thành lập Ban Tạo Tác xây Thánh Thất
  Posted Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
Showing posts 1 - 10 of 48. View more »


QUAN-HÔN TANG-TẾ SỰ

 • Tin Buồn: Trưởng Huynh Thừa-sử Lê Quang Tấn vừa quy Thiên tại Việt Nam Phân Ưu của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải NgoạiPhân Ưu của Ban Thế Đạo Hải NgoạiPhân Ưu của Thánh Thất Cao Đài Wichita, KansasPhân Ưu ...
  Posted Sep 24, 2013, 9:27 PM by Web Admin
 • Tin Buồn: Thân Mẫu của HH. CTS Lê Minh Hoàng, Q. Đầu Tộc Thánh Thất Portland - Bang Oregon, vừa qui vị tại Thánh Địa Tây Ninh - Việt Nam. Phân Ưu đến HH. CTS Lê Minh Hoàng và Tang QuyếnPhân Ưu của Cơ Quan Đại Diện Cao Đại Hải NgoạiPhân Ưu của Thánh Thất VancouverPhân Ưu ...
  Posted Sep 24, 2013, 9:16 PM by Web Admin
 • Tin Buồn: Bào Tỷ của HH. Trần Công Bé ở Dallas Fort Worth, Texas Qui vị. Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Thành kính Phân ƯuPhân Ưu Đạo hữu Trần Thị Hừng, Bào Tỷ HH. Trần Công Bé Qui vị  (Ban Thế Đạo ...
  Posted Dec 25, 2011, 2:54 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Phân Ưu PTS. Nguyễn Thị Bích Hậu, Tộc Đạo Dallas- Fortworth, Texas qui vị. Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại - Ban Thế Đạo Hải Ngoại  Thành Kính Phân Ưu
  Posted Nov 6, 2011, 10:08 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai
 • Phân Ưu: PTS. Nguyễn thị Bích Hậu, Hương Đạo Arlington, Texas vừa qui vị. Phân Ưu PTS Nguyễn thị Bích Hậu, Hương Đạo Arlington, Texas vừa qui vị.
  Posted Oct 31, 2011, 6:12 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai
Showing posts 1 - 5 of 8. View more »