Điều cần nhớ khi Cúng Đức Chí Tôn

 ĐIỀU CẦN NHỚ KHI CÚNG ĐỨC CHÍ TÔN
(Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn tại Thánh Thất Orange County, California  2011)Hôm nay ngày mùng 9 tháng giêng năm Tân Mão, chúng ta cùng nhau qui tụ về đầy tham dự Đại Đàn Vía Đức Chí Tôn. Nhân
dịp nầy chúng ta nhắc lại cho nhau nghe lời dạy của Ngài và của Đức Hộ Pháp về vài điều cần nhớ  khi nhập Đàn cúng như sau: 
 
1/ Thứ nhứt: Đức Chí Tôn dạy:
 “ Đàn cúng không nghiêm, Thầy không giáng.”

Tại sao như vậy? Có phải Đức Chí Tôn quá khó đối với con cái của Ngài không? 
Chắc chắn  không phải như thế.
Để dẫn chứng, xin mời chư Huynh Tỷ nghe Đức Chí Tôn giải thích rất rõ trong đàn cơ đêm mùng 9 tháng 9 năm Bính Dần ( 1926 ) như sau:
“ Thầy hằng nói với các con rằng: Thà là các con lỗi với Thầy thì Thầy vì lòng từ bi mà tha thứ, chớ chẳng nên động đến oai linh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha thứ bao giờ.
Thầy lại cũng đã nói: Mỗi khi Chơn Linh Thầy giáng Đàn thì cả vàn vàn muôn muônThần, Thánh Tiên, Phật theo hầu hạ.
Các con nếu mắt phàm thấy đặng, phải khủng khiếp kinh sợ vô cùng, nhưng thấy chẳng đặng nên tội cũng giảm nhẹ đôi chút.
Thất lễ là đại tội trước mắt các Đấng Chơn Linh ấy, Thầy phải THĂNG cho các con khỏi hành phạt.
Thầy chẳng buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp trách rất nhiều, sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần Thánh Tiên Phật”

Qua dẫn chứng nêu trên, chúng ta nhận biệt chư Thần Thánh Tiên Phật chỉ thi hành luật lệ Thiên Điều, thưởng phạt phân minh, mảy may không sót.Thế nên Đức Chí Tôn đã nói rõ ra cho con cái đều biết và có điều làm cho chúng ta vô cùng cảm động  ở chỗ thà Ngài không giáng để con cái của Ngài khỏi phải chịu tội, còn hơn giáng mà con cái của Ngài phải mang tội.
Biết được tình thương yêu vô bờ bến của Đức Chí Tôn như vậy, thiết tưởng chúng ta nên cố gắng hết sức mình giữ gìn sự trân trọng khi nhập đàn cúng.  

2/ Thứ hai : Đức Hộ Pháp dạy:
Nhạc Tấu Huân Thiên là lễ hiến dâng sự sống cho Đức Chí Tôn và vạn vật đồng thanh niệm Chí Tôn. Vì vậy Bần Đạo thường nhắc nhở tất cả:
Khi nhạc trổi, phải đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh và im lặng, hiến cả âm thinh sự bí mật ấy gọi là Phi Tưởng Lễ, chủ yếu là trình tấu với Đức Chí Tôn rằng: Các con biết được mầu nhiệm căn nguyên của Cha Lành muốn cho các con nối nghiệp theo một khuôn phép trường tồn. Lễ đó trọng hệ như dâng Tam Bửu vậy. 
Bần Đạo dặn một lần nữa, khi nào xướng ‘ Nhạc Tấu Huân Thiên’ thì phải đứng bình tịnh, người nào vô không kip thì phải đứng bên ngoài.” 

Ngoài ra, Đức Hộ Pháp từng dặn dò:

Trước khi bước vô Bửu Điện , lúc đi ngang qua Hiệp Thiên Đài mấy em phải tịnh tâm và dẹp bỏ hết phàm tâm. 
Để dẹp bỏ phàm tâm, đầu tiên mấy em cần quên cái thân xác của mình, dầu có nhơ nhớp , thúi hôi, cùi lở, xấu xí… nhưng cái tâm trong sạch là tâm vô tội.
Kẻ nào dẫu tội tình, ưu lự thế mấy mà bước vào Bửu Điện biết rũ bỏ hết, để đổi lấy sự thanh khiết, từ bỏ những tư tưởng phàm tục, trọn tâm nhứt nguyện cũng được tâm vô tội.
Khi có được tâm vô tội rồi, chúng ta bắt đầu cầu kinh như đã chỉ dạy rõ ràng ở câu kết của bài Khai Kinh:
      
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh.

Nói tóm lại, người tín đồ Cao Đài đi cúng là thực hành bài học sửa lòng trong sạch, là cách xua đuổi cái phàm tâm ra khỏi thân xác, là tạo sự thuận lợi cho Thánh Tâm nhập vào cơ thể, là xây dựng cái tâm vô tội để sẵn sàng hội nhập vào trường học 5 cấp lớp do Đức Chí Tôn khai mở. Các cấp lớp: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo luôn luôn rộng mở để đón nhận môn sinh tùy theo căn duyên tu tập của từng người.

Cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng trợ duyên cho tất cả các môn sinh vững bước trên con đường tu tập để không phụ lòng Thầy mong đợi ngày đạt Đạo của các con.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát.
HT Phạm văn Khảm hiệp cùng Chư Đồng Đạo Khấn cầu
Comments