GIÁO LÝ‎ > ‎

Nhìn lại nửa năm cùng học Giáo Lý

NHÌN LẠI NỬA NĂM CÙNG HỌC GIÁO LÝ
Tại Hội Trường Châu Đạo California

(Hiền Tài Phạm văn Khảm tường trình ngày 11/3/2012)

____________

Kính thưa toàn thể Chư Huynh Tỷ Tham dự viên Lớp Cùng Học Giáo Lý,


Ngày 21 tháng 8 năm 2011, Châu Đạo California làm sống lại phong trào CÙNG HỌC GIÁO LÝ.sau một thời gian dài bị gián đoạn. Tính đến nay, vừa đủ nửa năm. Nhân dịp nầy, chúng ta thử điểm lại kết quả mà chúng ta đã thu nhận được.

Nhìn lại lúc đầu, phải nói, động lực thúc đẩy chúng ta hăng hái tham gia vào việc học tập nầy chính là nhờ Đức Chí Tôn dạy rằng:

“ Đã bước chân vào đường Đạo Hạnh mà chẳng để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn thì làm phận sự môn đệ như thế có ích gì cho nền Thánh giáo đâu ?”

Từ đó, chúng ta hạ quyết tâm mỗi tuần mỗi học Giáo Lý sau thời cúng Ngọ vào các ngày Chủ Nhựt. Tuy nhiên, lắm khi phải đình hoãn vì các Đạo sự cần thiết khác.Để bù vào các khoảng mất mát nầy, sau thời cúng chúng ta bỏ ra không quá 1 phút để nghe lời dạy của Đấng Cha Trời. Nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ nhiều để nó thấm vào tim và hữu duyên thì tỉnh ngộ như :

“ Thầy nói cho các con nghe: Nếu kẻ nào hiểu Thánh Ngôn của Thầy nơi miệng của các con mà tỉnh ngộ thì số hằng sống nó vốn còn. Còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo Tà quái.” (Đàn cơ ngày 27/ 8/ 1926 )

Như vậy, đọc Thánh Ngôn, tìm hiểu giáo lý là điều hết sức cần thiết cho đời sống của người tín đồ Cao Đài.

Nhớ lại, thoạt tiên chúng ta đã cùng nhau thảo luận về đề tài : Ba Thân Xác Một Con Người.

Đây là một vấn đề hết sức mới mẻ mà chỉ có giáo lý Cao Đài mới giải thích tận cội rễ về con người
Con người thực tế có 3 thân xác kết hợp lại:

Thân xác thứ nhứt: Xác phàm do cha mẹ sinh ra, là giả thân vì nó chỉ được tạm mượn trong một thời gian ngắn trên dưới 100 năm mà thôi.

Thân xác thứ hai: Do Đức Phật Mẫu thu khí Dương Quang của Đức Chí Tôn hợp cùng khí Âm Quang mà sinh ra CHƠN THẦN cho chúng ta. Chơn Thần còn gọi là CHƠN THÂN vì đây mới là thân xác đích thực của mình. Nó là chất khí bao bọc xác phàm phàm và giống xác phàm như khuôn đúc. Thân xác thứ hai nầy trường sinh, bất tử, ngoại trừ trường họp phạm luật Thiên Điều quá nặng mới bị TẬN ĐỌA TAM ĐỒ.

Thân xác thứ ba: Đó là LINH HỒN hay còn gọi là CHƠN LINH do Đức Chí Tôn ban cho mỗi người.Đó là Đấng dạy dỗ và bảo hộ chúng ta.

Điều nên nhớ trên cõi Thiêng Liêng con người chỉ có 2 xác thân là Chơn Thần và Chơn Linh.được gọi chung là Chơn hồn.

Khi thai nhi ra đời thì Chơn Thần và Chơn Linh mới nhập thể.

Từ đó mới được mệnh danh:

Con người đứng phận tối linh,
Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi.


Và cũng từ đó chúng ta mới nhận rõ:

Đại Từ Phụ từ bi tạo hóa,
Tượng mảnh thân giống cả Càn Khôn,
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
Xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh.


Từ bài học nầy, chúng ta có thể dùng để trả lời câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra: Tại sao đạo Cao Đài thường dùng tiếng “QUI VỊ” hoặc “QUI HỒI CỰU VỊ” để ám chỉ người lìa trần thế.?

Xin thưa, như đã trình bày ở trên, con người đích thực của chúng ta được Đức Phật Mẫu sinh ra ở tầng trời Tạo Hóa Thiên tức tầng trời thứ 9 và cũng từ đó vì cần nâng cao Thiên vị hoặc phải trả nợ tiền khiên hoặc để lập thêm công, bồi thêm đức … nên phải hạ trần.

Sau khi mãn kiếp ở trần thế, CHƠN THẦN phải bỏ xác phàm mà trở về nguyên quán cũ nhưng phải lần lượt qua 9 tầng trời như trong 9 bài kinh Tuần Cửu mới tới Tầng Trời thứ 9, nơi Đức Phật Mẫu ban cho Chơn Thần trước khị hạ trần nên mới gợi là QUI VỊ hay qui hồi cựu vị nghĩa là trở về quê xưa chốn cũ của mình.

Trên con đường trở về với Đức Phật Mẫu và Đức Chí Tôn, người tín đồ Cao Đài được Cửu vị Tiên Nương sẵn lòng đưa đường, đỡ lối với điều kiên giữ được 10 ngày chay trong mỗi tháng hoặc trường trai.

Ngoài ra, chơn hồn của người tín đồ Cao Đài sẽ được siêu thoát một cách nhẹ nhàng như lời Đức Chí Tôn từng khẳng định trong các khoản Đại Ân Xá Kỳ III như sau :

Thầy ban một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế giới nếu biết ngộ, một đời tu cũng đủ trở về cùng Thầy

Khi chúng ta biết tường tận chính mình có 3 thân xác để rồi mới nhận ra rằng: Ngoài Cha Mẹ phàm trần, chúng ta còn có Ông Cha Thiêng Liêng tức là Đức Đại Từ Phụ và một Bà Mẹ Thiêng Liêng là Đức Đại Từ Mẫu. Đức Hộ Pháp nhắc chúng ta hiểu cho rõ hai Đấng Cha Mẹ Thiêng Liêng nầy để thọ hưởng một nguồn Hạnh Phúc vô biên .

Chúng ta còn nhớ kết luận lý thú của bài Ba Thân Xác Một Con Người với lời dạy của Đức Lý Giáo Tông như sau:

Lấy ngũ cốc nuôi xác phàm
Lấy học hỏi, lấy lương tri nuôi Chơn Thần
(do vậy chúng ta cố gắng học giáo lý )
Lấy Đạo Đức nuôi Linh hồn.


Ngoài ra Đức Hộ Pháp còn dạy: Mỗi lần đi cúng là mỗi lần cho Linh Hồn ăn vậy.

Thật thế, qua đề tài thảo luận: Tham dự đàn cúng như thế nào để có kết quả tốt?

Chúng ta không thể quên được sự mầu nhiệm mà Đức Hộ Pháp đã giảng:

Trong thời cúng, đứng trên Ngai, Qua lấy hết tư tưởng của các em cùng các giọng cầu kinh kết hợp thành món THIÊN THIỀU, Qua ôm hết dâng lên cho Đức Chí Tôn, Đức Chí Tôn hưởng rồi Ngài trả lại cho mấy em cái THIÊN TINH.Đó chính là sự hấp thụ được cái tinh ba của Trời Đất sau mỗi đàn cúng.

Tiếp theo đó, Đức Hộ Pháp còn cho biết thêm: Trong đàn cúng Qua thấy trên Nê hoàn Cung của mấy em, nếu định tâm thì có một hào quang xung lên đều đều, mọi người đều có hào quang đó.Có một vị Phật ôm hết đem vào Bát Quái Đài hiệp với hào quang của Qủa Càn Khôn đoạn đem trở ra bao trùm chỗ ngồi của mấy em mà mấy em không thấy được. Cho nên khi mấy em hầu lễ, nếu biết hưởng cái ơn Thiêng Liêng ban cho thì tinh thần được an tịnh.Hạnh phúc thay cho những ai biết hưởng cái hồng ân đó.Bằng không thì chẳng khác gì lúc mấy em đói, có người liệng cho đồ ăn mà không biết hưởng thì làm sao no cho đặng?

Ngoài ra, Đức Hộ Pháp còn kể lại, lắm lúc Ngài ngồi cố nhớ lại những gì mà thuở sanh tiền cha mình đã để lời dạy bảo…. Nhưng không tài nào nhớ nổi! Đó cũng là điều đáng hối tiếc!

Nay chúng ta được Ông Cha Trời dạy và có ghi chép hẳn hòi trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển mà không chịu học cho nhớ, đó cũng là điều đáng tiếc hơn!

Ý thức điều nầy, chúng ta cố gắng trong 6 tháng qua, học thuộc nằm lòng các lời dạy quí báu như là:

1/- TA (tức Ngọc Hoàng Thượng Đế) nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Độ nầy mà không tu thì không còn trông mong gì siêu rỗi.
( TNHT trang 18, đàn cơ ngày 30/5/ 1926).
Đọc rồi suy gẩm lời dạy nầy, đây quả là một may duyên cho chúng ta gặp được đạo Cao Đài và đang dốc lòng tu tập, siêng năng công quả để không uổng một kiếp sinh làm người. Hạnh phúc chúng ta tìm được cũng từ nguồn gốc nầy.

2/- Thầy lập thành Thánh Thất, nơi ấy là nhà chung của các con. Thầy làm Cha chưởng quản ngôi nhà ấy (TNHT trang 39 - Đàn cơ ngày 18/9/1926)
Đây là cảnh sum họp gia đình, tràn đầy tình nghĩa Cha con, anh em ruột thịt với Ông Cha Thiêng Liêng luôn luôn bảo bọc và dạy dỗ cho đàn con nên Đạo. Xin hãy tìm nơi nầy làm nguồn hạnh phúc cho cuộc sống của mình.

3/- Nếu cả thế giới nầy biết TU thì thế gian có thể cải lý Thiên Đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết TU thì Thiên Đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi. (TNHT trang 120 - Đàn cơ ngày 21/7/1926 )

Như hiện nay, thế giới đang lâm vào một tình trang hết sức bất ổn, thiên tai dồn dập, nào là Động đất, nào là sóng Thần, rồi gió xoáy, bảo tuyết…nào là Chiến tranh đang bùng nổ, sắp bung nổ, nào là khủng bố… Đó là chưa kể đến các thứ bịnh dịch như HIV, cúm gà, cúm heo…Nghe tin tức số người chết hằng ngày thật đáng sợ!

Muốn hóa giải các tệ nạn trên, Đức Chí Tôn khẳng định: Nếu cả thế giới nầy biết TU, nếu mỗi cá nhân biết TU… thì đâu có chuyện gì đáng tiếc phải xảy ra.

Đó là một điều coi như khó thực hiện trong một sớm hay một chiều được. Đức Chí Tôn ban cho một phương thức cấp thời mà chúng ta thấy được trong câu: Qủi Vương đến Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác, chúng nó hiệp Tam Thập Lục Động toan hại các con nên Thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến gìn giữ các con. (TNHT trang 32 , 9/8/1926)

Đây cũng là niềm an ủi và là một nguồn hạnh phúc rất lớn của người tín đồ Cao Đài, đối với Nam phái đã có Đức Quan Thánh Đế Quân và Nữ phái có Đức Phật Quan Âm luôn phò hộ chúng ta.

Ngoài ra nếu gặp điều khốn khổ, bất hạnh, người tín đồ Cao Đài còn có Bà Mẹ Thiêng Liêng để nương tựa.

Sau đây là một điều hết sức quan trọng, coi như là một BÍ PHÁP mà Đức Hộ Pháp đã ưu ái ban cho chúng ta:

Bần Đạo dám quả quyết, nơi đền thờ của Đại Từ Mẫu, Bà không kể con cái sang trọng , cao sang của Bà đâu, trái ngược lại, Bà lại thương yêu, binh vực những đứa con nào nó thiệt thà, hèn yếu hơn hết.

Ấy vậy, Qua nói rằng: "Trong cả mấy em đây, nếu có đứa em nào thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, thiệt tòi, nghèo khổ, tật nguyền, Qua dám chắc Bà Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta sẽ vui ở với những kẻ ấy lắm vậy.Qua chẳng phải nói để an ủi mấy em, mà sự thật quả quyết vậy. Qua chỉ cho mấy em một cái BÍ PHÁP là khi nào mấy em quá thống khổ, quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm, các em quì xuống giữa không trung, các em nguyện với Bà Mẹ Thiêng Liêng ấy một lời cầu nguyện, Bần Đạo quả quyết rằng:Bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em. Qua đã thử nghiệm rồi, cả toàn con cái của Đức Phật Mẫu thí nghiệm như Qua thử coi". (Trích đoạn bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp - Lễ Hội Yến diêu Trì năm 1952)

Nói tóm lại, may duyên làm người tín đồ Cao Đài, chúng ta luôn luôn vui sống trong nguồn hạnh phúc thanh cao với lòng tràn đầy niềm tin sau kiếp sống tại trần gian nầy, chúng ta sẽ được về với Mẹ Cha Thiêng Liêng trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hiền Tài Phạm văn Khảm

Comments