Ăn Chay

ĂN CHAY

* Trích Quyển GIÁO LÝ

Tác giả: Ngài Tiếp Pháp Trương Văn TràngĂn chay nghĩa là dùng lê hoát, ngũ cốc, chớ không ăn thịt thú vật. Tại sao kẻ học Đạo phải ăn chay ?

Xin xem câu giải đáp sau đây:

- Lẽ thứ nhứt : Khoa học dùng trí thức làm căn bản nghĩ suy, khảo cứu vật chất bên ngoài. Chung cuộc, khoa học thâu hoạch kết quả vật chất, bồi bổ cho đời sống thực tế. Còn Đạo học thâm viễn hơn, cầu giải thoát kiếp luân hồi. Muốn đạt mục đích nầy, học giả phải thâu thập cả Tánh mạng, luyện thành một khối tinh thần khương cường, sáng suốt, mạng dang là Chơn thần. Nó phải nhẹ nhàng hơn không khí thì mới vượt khỏi vòng Càn khôn.

Vả lại, trong không khí vốn có điện lực, nếu kẻ ăn mặc mà luyện đạo, khi xuất Thần thì Chơn thần vẫn còn trược khí lẫn lộn, mà trược khí là vật năng tiếp điện (bon conducteur d'électricite ). Khi ấy Chơn thần chưa ra khỏi lằn không khí mà đã bị sét đánh tiêu diệt rồi.

- Lẽ thứ hai : Theo luật hấp dẫn, nếu Chơn thần còn trọng trược, khi xuất ngoại, phải bị hấp lực vật chất giam hãm trong vòng Trần tục. Ấy vậy nên kẻ cầu sự giải thoát phải ăn chay.

- Lẽ thứ ba : Phép vệ sinh dạy chúng ta phải ăn ở sạch sẽ. Nên hiểu rằng sạch sẽ nói đây là ám chỉ vào sạch sẽ bên ngoài, cũng như bên trong. Ăn chay dễ tiêu hóa, dễ bài tiết tức giữ gìn sạch sẽ trong tạng phủ.

- Lẽ thứ tư : Cả muôn loài, vạn vật đều do một Đấng Thái Cực Thánh Hoàng sanh hạ ra thế gian, cho nên có câu nói rằng : “Vạn vật nhứt thể”. Quan niệm ấy không cho phép chúng ta giết hại sanh vật để ăn thịt.

Vả lại, người ta có hai thức ăn, để bồi dưỡng thân thể là: Vật chất thực và huyền vi thực.
Vật chất thực
là lê hoát, ngũ cốc do miệng vào tỳ vị và tiêu hóa thành khí huyết.

Huyền vi thực là thanh khí trong Trời Đất. Người ta nhờ hô hấp đem thanh khí vào thân thể, đễ tươi nhuận khí huyết, bồi dưỡng sức khỏe.

Nói tỉ: Mỗi ngày chúng ta phải dùng 6 cân vật thực, để bồi bổ sức khỏe : Sáu cân đồ ăn nầy chia làm hai : Vật chất thực ba cân, Huyền vi thực ba cân. Ấy vậy nếu chúng ta cứ tăng thêm Huyền vi thực mà bớt bên Vật chất thực. Giảm bên nầy, tăng bên nọ, chung qui chúng ta cũng có đủ 6 cân thức ăn để bồi dưỡng thân thể. Công phu nầy tiến nữa người ta có thể hớp Khí Thanh Không mà sống.

Lời dặn : Ở đây chúng tôi muốn nhắc lại Cứu cánh sự tu hành của người xưa, để thông cảm với Chơn Pháp mà thôi. Chí như chúng ta từ nhỏ đã quen dùng vật chất thực để nuôi sống. Nay, thoạt nhiên đổi món ăn cấp kỳ thì tạng phủ không quen mà sanh loạn. Lẽ như vậy, cho nên Tân luật buộc mỗi người phải tập ăn chay, mỗi tháng 6 ngày, hoặc 10 ngày. Mãi đến khi tạng phủ quen dần rồi sẽ tiến tới nữa../

 

Comments