GIÁO LÝ‎ > ‎

Vận Hội Trung Nguơn: Ngọc Hư Cung Đại Khai Ân Xá

VẬN HỘI TRUNG NGUƠN

NGỌC HƯ CUNG ĐẠI KHAI ÂN XÁ

----------------

Hôm nay ngày Đại Lễ Trung Nguơn, ngày Xá Tội Vong Nhân, ngày Vu Lan báo hiếu.

Chúng ta cùng nhau qui tụ về đây thành kính đãnh lễ Đức Đại Từ Phụ - Đức Đại Từ Mẫu và dâng lời cầu nguyện cho các đẳng Linh hồn chưa được cứu rỗi sẽ được cứu rỗi, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho Cha Mẹ hiện tiền an bình trong trăm năm tuổi hạc.

Nếu Cha Mẹ đã qua đời, chúng ta cầu xin cho Cha Mẹ và cả Cửu Huyền Thất Tổ sớm “Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên”.

Trong hai việc cầu nguyện nầy, thứ nhứt cầu cho các đẳng Linh hồn là chúng ta thể hiện được lòng nhân, thứ hai cầu cho Cha Mẹ và Cửu Huyền Thất Tổ là chúng ta bày tỏ được lòng hiếu hạnh.

Nhân và Hiếu chính là hai điều trọng yếu trong phần Thế Đạo của Đạo Cao Đài.  Trong Nho Giáo cũng cho chúng ta biết: Ái và Kính có từ Nhân mà ra. Mà Ái và Kính là cái nền của Hiếu. Do đó Nhân và Hiếu luôn luôn có sự tương quan mật thiết với nhau.

Thật vậy, nếu không có Hiếu thì làm gì có được lòng nhân? ngược lại không có Nhân thì làm sao nghĩ đến được điều Hiếu?

Từ cái chỗ Ái và Kính là nền tảng của Hiếu, cho nên Đạo Nho dạy: Người có Hiếu trước hết phải nuôi Cha Mẹ. Nuôi thì phải kính, chứ không kính thì không phải là Hiếu.

Điều nầy chúng ta có thể thấy rõ trong câu chuyện Tử Du hỏi về chữ Hiếu và được Khổng Tử trả lời: “Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng, chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ biệt hồ?” nghĩa là hiếu ngày nay là bảo có thể nuôi được Cha Mẹ; đến như giống chó, giống ngựa đều có người nuôi, nuôi mà không Kính thì lấy gì mà phân biệt?

Vậy  nuôi Cha Mẹ thì cốt ở sự Thành Kính, dẫu phải ăn gạo xấu, uống nước lã mà làm cho Cha Mẹ được vui...Ấy gọi là Hiếu (Xuyết thúc ẩm thủy, tận kỳ hoan, tư chi vị Hiếu )

Trên đây chúng ta vừa nói sơ qua vài nét về phần Cha Mẹ tại thế mà chúng ta cũng đủ cảm nhận rằng: Hiếu Để là một điều tối thượng mà ta phải gìn giữ trong kiếp sống làm người của mình. Ngoài ra là tín đồ Cao Đài, ngoài Cha Mẹ tại thế, trong mỗi con người của chúng ta ai ai cũng có hai Đấng Cha Mẹ Thiêng Liêng: Đức Chí Tôn là Đấng Cha lành của Đệ Tam Xác Thân, Đức Phật Mẫu là bà Mẹ hiền của Đệ Nhị Xác Thân. Đối với hai đấng Phụ Mẫu Thiêng Liêng ấy, chúng ta phải làm gì cho trọn đạo Hiếu?

Ở lãnh vực nầy Đức Hộ Pháp đã từng nhắc nhở chúng ta rằng: Phục vụ Vạn Linh, Phổ độ chúng sanh là hiếu hạnh với Đức Chí Tôn và thương yêu chúng sanh, giúp đỡ người tàn tật, cơ hàn ...là có Hiếu với Phật Mẫu. Việc chỉ giản dị có thế, nhưng khi thực hiện khó bề chu toàn được, tuy nhiên mỗi ngày mỗi hết sức cố gắng để khỏi phụ lòng Đức Chí Tôn mong mõi con cái của Ngài sớm trở thành người có Nhân .

Muốn có Nhân trước hết phải có Hiếu như trong Kinh nhật tụng của chúng ta có câu: “Khai Nhơn tâm tất bổn ư đốc thân chi Hiếu “

Nói tóm lại, về lãnh vực hiếu hạnh, Đức Hộ Pháp có nhắc lại: “Hồi còn học trong trường Nho, Thầy của Bần Đạo dạy: Tâm Đạo cảm Thiên, Hiếu Đạo cảm Thiên” rồi Đức Hộ Pháp nhắc nhở chúng ta rằng: “Cái Hiếu động đến Trời, động đến Đất như thế đó.

Còn như bất hiếu, Trời Đất xử định mấy em ra sao? “và đặc biệt Đức Hộ Pháp nói với các em Thanh Niên rằng: “Từ đây tới sau, Bần Đạo dặn các em Thanh Thiếu niên đừng có kỳ cào đối với Cha Mẹ. Hễ còn thanh xuân chưa lịch lãm thế tình, hãy nương theo cái hay, cái biết của Cha Mẹ. Cường ngạnh rồi tới chừng sau, Cha Mẹ có trăm tuổi già, ngồi khóc lên, khóc xuống , ăn năn tự hối cũng vô ích ! Như Bần Đạo đây, có nhiều khi ngồi moi óc nhớ coi Cha đã nói gì, Mẹ đã nói gì, tìm gần trối chết, tìm đặng nhớ.

Còn bây giờ đã có Cha Mẹ dạy dỗ, khuyên lơn, rầy la ...thì kỳ cào, quạo quọ... Ở trong cửa Đạo nầy, Bần Đạo xin đứt. Cả thảy mấy em Thanh Niên rán giữ chữ Hiếu làm mẫu mực trong cuộc sống”. (Trích lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp ngày Rằm tháng 4 năm Ất Mùi -1955)

Ngoài ra trong tác phẩm NỮ TRUNG TÙNG PHẬN, Bà Đoàn Thị Điểm tức Tứ Nương Diêu Trì Cung cũng dạy về chữ Hiếu như sau:

Con ví biết trọng nghì phu tử,

Hiển Tông môn khá giữ nơi lòng.

Đừng làm nhục tổ hổ tông,

Lập thân trả hiếu, nối dòng truyền hương.

Xin hãy ghi nhớ và trân trọng kính chào chư Huynh Tỷ.

(Biên Soạn: Hiền Tài Phạm văn Khảm)

                    

                 

Comments