Trang Chính‎ > ‎SỐNG ĐẠO‎ > ‎

Lễ trong cuộc sống

LỄ TRONG CUỘC SỐNG


          Cái sản nghiệp trong kiếp sống làm con người sau khi rời khỏi trần gian nầy mà Chơn thần còn mang theo được là: Đạo, Đức, Nhân, Nghĩa và Lễ. Trong đó, Lễ là nền tảng, là cái vốn ban đầu để tạo nên Nhân, Nghĩa, Đạo, Đức. Nói rõ ra, nếu thiếu lễ là thiếu tất cả, mất lễ là mất tất cả. Lễ luôn luôn gắn liền với cuộc sống của con người không thể thiếu được.
         Thật vậy, Đức Khổng Tử đã từng nói: “ Sinh sự chi dĩ Lễ, Tử tang chi dĩ Lễ, Tế chi dĩ Lễ “ nghĩa là Sống thì lấy Lễ mà thờ, Chết thì lấy Lễ mà táng, Cúng thì lấy Lễ mà tế.
          Ngoài ra, với cuộc sống, nếu vì lý do gì mà con người phải mất tất cả nhưng bằng mọi giá phải giữ được Lễ như lời khuyến dạy của Ngài như sau:
                               Mất Đạo đừng lo, đừng cho mất Đức,
                               Mất Đức đừng lo, đừng cho mất Nhân,
                               Mất Nhân đừng lo, đừng cho mất Nghĩa,
                               Mất Nghĩa đừng lo, đừng cho mất Lễ.
          Ở  cá nhân, không có lễ thì cá nhân ấy chỉ là một sinh vật chưa hưởng được quyền tối linh mà Thượng Đế đã ban cho con người. Trong gia đình không có lễ, chắc chắn hạnh phúc sẽ rời xa. Ngoài xã hội không lấy lễ mà đối xử nhau thì loạn lạc sẽ đến. Tại Thánh Thất lễ không được tôn trọng thì Thánh Thất không còn ý nghĩa là Thánh Thất nữa.
         Với ý trên, chúng ta cũng tìm thấy trong Kinh Lễ của Nho giáo có viết rằng : “ Lễ giả, Thiên chi tự ” nghĩa là:  Lễ là trật tự của Trời. Vậy khép mình trong Lễ là thuận theo Thiên ý, là thực sự sống với Đạo.
        Nói tóm lại, trong việc tu tiến hằng ngày, để giữ gìn được Lễ, thiết tưởng chúng ta nên suy gẫm nhiều về lời dạy của Thày Nhan Hồi như sau:
                               Không phải Lễ thì chớ nhìn.
                               Không phải Lễ thì chớ nghe.
                               Không phải Lễ thì chớ nói.
                               Không phải Lễ thì chớ làm.
         Ngoài ra, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đã giáng cơ ngày 9 tháng 9 năm 1926, cũng khuyến dạy người tín đồ Cao Đài cố công trao giồi chữ Lễ :
                               Lễ là hạnh nết của Thần Tiên,
                               Phải giữ lễ nghi thật vững bền.
                              Trước mắt phàm tuy trông chẳng thấy,
                              Chín tầng lồng lộng Đấng bề trên.
         Cầu mong mọi người, mọi nhà đều lấy lễ mà đối xử nhau để mối Đạo Trời được hoằng khai mau chóng và  loài người sớm lập lại đời Thánh Đức theo Thánh ý của Đức Chí Tôn.

 

           Hiền Tài Phạm văn Khảm


 

                     


Lễ trong cuộc sống

Subpages (1): LỄ TRONG CUỘC SỐNG
Comments