TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Bản Lên Tiếng của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh nhận nhiệm vụ hoạt động hải ngoại

posted Jul 9, 2011, 12:07 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai   [ updated Jul 21, 2013, 11:12 AM ]
 Tóm lược:
- Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại "Tuyệt đối trung thành với Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh" thành lập theo Hiến Chương 1965, quyết tâm bảo thủ Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Không công nhận Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay ở trong nước (tiền thân là Hội Đồng Chưởng Quản) mà thực chất là một tổ chức Cao Đài quốc doanh, một tổ chức tôn giáo trá hình được hình thành để phục vụ đường lối, chủ trương của nhà cầm quyền Cộng sản.
- . . .thực hiện Nghị Quyết 36 của Đảng về tôn giáo  . . . .Hội Thánh trá hình nầy từ lâu đã âm thầm cử cán bộ tôn giáo vận, móc nối những kẻ ham danh, lợi, quyền, phẩm tước như Trần Quang Cảnh và đồng bọn, dần dần cài người vào các cơ sở Đạo để tuyên truyền vận động công khai hoặc rỉ tai, khuyến dụ, đặc biệt là kích động gây chia rẽ, thù hận ....... mà mục đích là làm phân tán, ngăn chận mọi nỗ lực đoàn kết, hiệp nhứt của khối tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ở Hải ngoại
- .........từ trước đến nay, tên cán bộ tôn giáo vận Trần Quang Cảnh có lúc âm thầm, lúc công khai đã cùng phe nhóm phản Đạo hiện sinh sống ở hải ngoại có hành vi khuyến dụ, móc nối một số đồng Đạo để hoạt động cho chúng dưới chiêu bài “Hội Thánh đã được phục quyền” ....nay chính thức được phong phẩm, được giao nhiệm vụ mới, Trần Quang Cảnh đã ra mặt công khai là một cán bộ tôn giáo vận CS (Cao Đài vận). Đây là một vấn đề cần phải báo động đến Đồng Đạo, các cơ sở Đạo Cao Đài tại hải ngoại nói riêng và Cộng Đồng Việt Nam Tỵ nạn CS nói chung để đặc biệt lưu tâm và cần có thái độ dứt khoát.
-..........Để bảo vệ Đạo và các cơ sở Đạo ở hải ngoại trước sự xâm nhập của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm tay sai phá Đạo, Đồng Đạo các nơi hãy dứt khoát không chấp nhận sự hiện diện dưới bất cứ hình thức nào của cán bộ Tôn giáo vận nầy tại Cơ sở của mình.
Chấp nhận sự hiện diện của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm tay sai phá Đạo sẽ chuốc lấy sự chia rẽ, thù hận, tan nát tình Đạo với nhau đồng nghĩa là tiếp tay cho Tà quyền phá Đạo và phải chịu trách nhiệm trước Thiêng liêng và Lịch sử.
 -...................
 
 
 
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN                                   ĐẠI  ĐẠO  TAM KỲ   PHỔ ĐỘ
CAO ĐÀI  HẢI NGOẠI                                           (Bát thập lục niên)           

9702 Bolsa Ave. # 100                                                                      TÒA THÁNH TÂY NINH           

Westminster, CA 92683                                                   ______

           ------                                             
 
Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
 
 
BẢN LÊN TIẾNG

 

                     Về việc:

 

Cảnh giác Cán bộ Tôn giáo vận hoạt động tại Hải ngoại

 

 

Kính gởi:

Qúy Chức sắc, Chức việc Bàn Trị Sự các Cơ Sở Đạo và toàn thể đồng đạo thuộc Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

 

Kính thưa quý Hiền Huynh Hiền Tỷ,

 

Mới đây, Đồng đạo trong nước cũng như ở Hải ngoại đã biết việc Cựu Chánh Trị Sự Trần Quang Cảnh nhận lãnh phẩm Lễ Sanh phàm phong do Hội Thánh Cao Đài quốc doanh Tây Ninh trong nước đặc biệt ban cho theo Đạo Lịnh số 03/86-HT-ĐL ngày 16/5 Tân Mão (17/6/2011) và đươc giao nhiệm vụ hoạt động tại Hải ngoại theo Huấn Lịnh bổ nhiệm số 288-HT-HL ngày 17/5 Tân Mão (18/6/2011)

“hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hưng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành Đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng Đạo hiểu biết…”

 

Đặc biệt, buổi lễ nhận phẩm tước phàm phong này, có sự tham dự của Ông Hồ văn Xưa mang phẩm phục Hiền Tài và vợ là Thông Sự Nguyễn thị Sang (không mang phẩm phục) thuộc Thánh Thất San Jose, California. Nhiều hình ảnh đã được đăng trên trang mạng http://caodai.net. (trước đây Ông Hồ văn Xưa là Hiền Tài Ban Thế Đạo và đã trả phẩm Hiền Tài lại trước Thiên Bàn Đức Chí Tôn tại Thánh Thất San Jose, California khi làm Qu. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, CA, sau đó thông báo tự nhận lại),

 

Sau vụ Chức việc Thánh Thất Boston, Massachusett và Utah qui tùng Hội Thánh quốc doanh trong nước đã bị đồng Đạo, các cơ sở Đạo tại hải ngoại  và cộng đồng Tỵ nạn Cộng Sản  lên tiếng phản đối và nay tiếp theo việc phong phẩm (Lễ Sanh) phàm phong cho Trần Quang Cảnh với nhiệm vụ rõ ràng như đã nêu ra ở trên. Như vậy kể từ nay Trần Quang Cảnh  đã được hợp thức hoá là cán bộ tôn giáo (Cao Đài) vận, lãnh nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 36 về Tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản thông qua Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quốc doanh, một tổ chức tôn giáo trá hình trong nước hiện nay.

 

Trước tình hình trên, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải ngọai xét thấy phải lên tiếng để cùng với đồng Đạo các nơi, ngay thời điểm nầy về sau, cần hết sức cảnh giác về vai trò, âm mưu và mọi họat động phá rối gây chia rẽ, hận thù giữa Đồng Đạo với nhau của Trần Quang Cảnh cùng phe nhóm mà hầu hết đồng Đạo hải ngoại đều biết, đồng thời một lần nữa minh định rõ lập trường và đường lối của Cơ Quan liên quan đến sự kiện nêu trên như sau:

* NHẬN ĐỊNH:

- Từ sau năm 1975, thực hiện âm mưu thâm độc tiêu diệt Đạo Cao Đài, nhà cầm quyền Cộng sản đi đôi với khủng bố, đã từng bước khống chế, xâm nhập chi phối làm biến thể Đạo Cao Đài từ một nền Chánh giáo thành Phàm giáo; đến nay Hội Thánh Cao Đài quốc doanh tại Tòa Thánh Tây Ninh đã hoàn toàn xa rời Luật Pháp Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Thực tế, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay ở trong nước chỉ là một biến thể của Hội Đồng Chưởng Quản trước đây và nay mang danh nghĩa Hội Thánh đã dần tước đoạt quyền hành của Đạo để thay vào đó là quyền hành của Đời. Đây là một Hội Thánh trá hình, một tổ chức tôn giáo quốc doanh đặt dưới quyền lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, được lập ra để lừa bịp nhơn sanh, lừa bịp dư luận quốc nội và quốc tế.
 
- Từ năm 2007, Hội Thánh Cao Đài quốc doanh nầy đã được giao nhiệm vụ thực hiện Nghị Quyết 36 của Đảng về tôn giáo nhằm âm mưu xâm nhập vào cộng đồng Cao Đài tại hải ngọai. Hội Thánh trá hình nầy từ lâu đã âm thầm cử cán bộ tôn giáo vận, móc nối những kẻ ham danh, lợi, quyền, phẩm tước như Trần Quang Cảnh và đồng bọn, dần dần cài người vào các cơ sở Đạo để tuyên truyền vận động công khai hoặc rỉ tai, khuyến dụ, đặc biệt là kích động gây chia rẽ, thù hận để làm tan nát tình Đồng Đạo, đồng môn mà mục đích là làm phân tán, ngăn chận mọi nỗ lực đoàn kết, hiệp nhứt của khối tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ở Hải ngoại.
 

            - Xét thấy rằng từ trước đến nay, cán bộ tôn giáo vận Trần Quang Cảnh có lúc âm thầm, lúc công khai đã cùng phe nhóm phản Đạo hiện sinh sống ở hải ngoại có hành vi khuyến dụ, móc nối một số đồng Đạo để hoạt động cho chúng dưới chiêu bài “Hội Thánh đã được phục quyền” mà thực chất là Hội Thánh trá hình, một tổ chức tôn giáo quốc doanh dưới sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản mà đồng Đạo ở hải ngoại cũng như trong nứơc đều biết rõ. 

Nay chính thức được phong phẩm, được giao nhiệm vụ mới, Trần Quang Cảnh đã ra mặt công khai là một cán bộ tôn giáo vận CS (Cao Đài vận). Đây là một vấn đề cần phải báo động đến Đồng Đạo, các cơ sở Đạo Cao Đài tại hải ngoại nói riêng và Cộng Đồng Việt Nam Tỵ nạn CS nói chung để đặc biệt lưu tâm và cần có thái độ dứt khoát.

 

* LẬP TRƯỜNG:

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải ngoại là một tổ chức của tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được thành lập tại hải ngoại nhằm mục đích liên kết, hiệp nhứt các Cơ sở Đạo ở Hải ngoại để cùng nhau tu tập, hành Đạo, góp phần phổ truyền nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn.

- Tuyệt đối trung thành với Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thành lập theo Hiến Chương 1965, quyết tâm bảo thủ Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

- Không công nhận Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay ở trong nước (tiền thân là Hội Đồng Chưởng Quản) mà thực chất là một tổ chức Cao Đài quốc doanh, một tổ chức tôn giáo trá hình được hình thành để phục vụ đường lối, chủ trương của nhà cầm quyền Cộng sản.

            - Không thừa nhận bất cứ phần tử tín đồ Cao Đài nào dù cá nhân hay tập thể nơi hải ngoại qui phục Hội Thánh trá hình trong nước hiện nay, vì đây là hành vi phản Đạo, phản bội lòng tin yêu của cộng đồng Tín đồ Cao Đài nơi hải ngoại nói riêng và cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung đã ly   hương để mưu tìm mọi quyền tự do, đặc biệt là tự do tín ngưỡng.

 

* LỜI KÊU GỌI:

Trước sự việc Trần Quang Cảnh qui phục Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước, nhận phẩm phục phàm phong và lãnh nhiệm vụ phá rối cộng đồng Cao Đài TTTN tại hải ngoại, nay Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải ngoại thiết tha kêu gọi:

 

- Khẩn thiết kêu gọi Đồng Đạo ở Hải ngoại hãy giữ vững Đức Tin, sáng suốt nhận rõ bản chất quốc doanh trá hình của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trong nước hiện nay, cảnh giác trước âm mưu thâm độc nhằm đặt nền Đạo hải ngoại dưới sự chi phối của nhà cầm quyền CS.

- Hãy luôn cảnh giác trước sự tuyên truyền, xuyên tạc, phá rối dưới mọi hình thức của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh cùng phe nhóm tay sai phản Đạo đội lốt tín đồ Cao Đài để gây hoang mang, chia rẽ trong cộng đồng tín đồ Cao Đài hải ngoại.

- Khẩn thiết kêu gọi chư vị Lãnh đạo các Cơ sở Đạo và toàn thể Đồng Đạo hãy chung sức bảo vệ Đạo, kiên quyết gìn giữ cho nền Đạo Hải ngoại đã tồn tại và phát triển trên 30 năm qua đúng theo Chánh Pháp thoát khỏi sự phá rối của Tà quyền.

- Để bảo vệ Đạo và các cơ sở Đạo ở hải ngoại trước sự xâm nhập của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm tay sai phá Đạo, Đồng Đạo các nơi hãy dứt khoát không chấp nhận sự hiện diện dưới bất cứ hình thức nào của cán bộ Tôn giáo vận nầy tại Cơ sở của mình.

Chấp nhận sự hiện diện của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm tay sai phá Đạo sẽ chuốc lấy sự chia rẽ, thù hận, tan nát tình Đạo với nhau đồng nghĩa là tiếp tay cho Tà quyền phá Đạo và phải chịu trách nhiệm trước Thiêng liêng và Lịch sử.

- Để ngăn chận âm mưu đặt nền Đạo tại Hải ngoại dưới sự chi phối của Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước qua công cụ là cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm, hơn bao giờ hết, tập thể các cơ sở Đạo tại hải ngoại cần liên kết, hợp nhứt lại trong một khối thống nhứt, cùng phối hợp trên mọi lãnh vực để ngăn chận sự xâm nhập, phá hoại, giữ vững niềm tin cùng nhau tiến bước trên đường tu học, hành Đạo để cùng góp phần phổ truyền nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn.

 

Cầu nguyện Ơn Trên hộ trì cho toàn thể chúng ta luôn sáng suốt nhằm đối phó với cơn thử thách nầy và thành tâm cầu nguyện cho nền Đạo hải ngoại được an bình.

 

California, ngày 04 tháng 7 năm 2011.

        (ÂL ngày 04/6 Tân Mão)

TM.CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

            TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN

                    Qu. Chủ Trưởng

        

           Hiền Tài  Phạm Văn Khảm
 

Đính kèm:

(02) Đạo Lịnh phong phẩm phàm phong và Huấn Lịnh bổ nhiệm.

 

Nơi nhận:

-Các Cơ sở Đạo Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại.

-Tập san Thế Đạo và Qui Nguyên.

-Trang mạng http://bantin.caodaihaingoai.org ; www.banthedao.org ; www.quinguyen.org

Để kính tường và xin phổ biến rộng rãi

-Lưu.

Đồng kính gởi:

-Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ

-Các Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

“Để kính tường”

 

 

 

 

ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Comments