TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải ngoại kêu gọi yểm trợ Công trình xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas

posted Jul 29, 2011, 11:28 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai   [ updated Jul 21, 2013, 11:12 AM ]
Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải ngoại kêu gọi yểm trợ Công trình xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas
(Xem Tập tin đính kèm: Tâm Thư kêu gọi của Hành Chánh Đạo Houston, Texas)
 
 
 
 
 
Ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Comments