Đài SBTN phỏng vấn tiếp về việc biểu tình chống cán bộ Cao Đài vận tại TT San Jose

Re: Biểu Tình chống Tôn Giáo Vận Trần Quang Cảnh
 

Đài SBTN vừa Phỏng Vấn Huynh Tỷ về việc CTS Mai Ngọc Tuyết ra thông báo là sẽ có biện pháp
đối với việc Biểu Tình vừa qua tại Thánh Thất San Jose.


Kính mời Quý Vị bấm vào LINK dưới đây để xem :

http://www.youtube.com/watch?v=39S1Y0YOTqQ NgheLu

Kính,
T.M.Ban Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưỡng Đạo Cao Đài
Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm
 


Comments