TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Bản Lên Tiếng của Ban Thế Đạo Hải Ngoại: Cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh hoạt động Cao Đài vận tại hải ngoại

posted Jul 10, 2011, 3:53 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai   [ updated Jul 21, 2013, 11:12 AM ]
Nền Đạo Cao Đài ở hải ngọai trong hơn 30 năm qua đã không ngừng phát triển. Thành quả này có được là nhờ vào tấm lòng của những người con trung kiên vì Thầy vì Đạo, dù trong cuộc sống trăm vạn gian nan vất vả nơi xứ lạ quê người, vẫn không quên Thầy, quên Đạo, giữ vững Đức Tin, đã không nài gian khổ, hy sinh chịu đựng để chung sức gìn giữ Đạo Trời, gầy dựng nền Đạo hải ngoai có được như ngày nay.
Lịch sử Đạo trong suốt hơn 80 năm qua trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió, nhưng Đạo Trời không bao giờ bị hủy diệt dưới tay bất cứ thế lực Tà quyền nào.
Ngày nay lại một lần nữa, nền Đạo ở Hải ngoại lại một phen đứng trước sư thử thách mới. Bọn Tà quyền đang bày ra muôn ngàn bẩy rập, gian mưu tinh vi, thâm độc để dụ dỗ, lôi cuốn con cái Đức Chí Tôn vào đường tội lỗi Phản Thầy, hại Đạo, một tội lỗi Đất không dung, Trời không tha. 
 
Ban Thế Đạo Hải Ngoại là một tổ chức chính danh của Đạo thuộc "Chi Thế" Hiệp Thiên Đài  một lòng trung kiên với Đạo, nêu rõ lập trường:
- Tuyệt đối trung Thành với Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trước năm 1975 (thành lập theo Hiến Chương năm 1965),
- Không công nhận Hội Thánh trá hình hiện nay trong nước hòan tòan đi ra ngòai nền Chơn Pháp của Đức Chí Tôn.
- Nghiêm khắc lên án hành vi bất chính, phản Đạo của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm vì danh, lợi, quyền, cam tâm làm tay sai cho Hội Thánh trá hình trong nuớc thực hiện âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản phá Đạo hải ngoại nhằm đặt nền Đạo hải ngoại dưới sự chi phối, khống chế của nhà cầm quyền Cộng Sản.
- Kêu gọi toàn Đạo hãy cảnh giác, tẩy chay, khai trừ cán bộ Tôn giáo vận nầy và phe nhóm nằm vùng đội lốt tôn giáo hoạt động phá hoại ra khỏi Cơ sở Đạo tại địa phương . . . vì "mọi sự tiếp cận với Trần Quang Cảnh và phe nhóm, dù vô tình hay cố ý có thể sẽ được Đồng Đạo khắp nơi xem là hành vi tiếp tay với Trần Quang Cảnh và phe nhóm trong mục đích phá rối nền Đạo hải ngoại."
- Nguyện sẽ cùng toàn Đạo quyết tâm chung sức bảo vệ Đạo và cho rằng đây là nhiệm vụ chung của tòan Đạo và là sứ mạng thiêng liêng cao cả.
 
  
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi                        ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØØ PH ÑOÄ

3076 Oakbridge  Dr.                                       Baùt thaäp lục nieân

San Jose, CA 95121                                    ToøaThaùnh Taây Ninh

Phone: 408-238-6547                                         -------------

Fax: 408-440-1372              

 

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

 
 BẢN LÊN TIẾNG
 

V/v: Cán bộ tôn giáo vận họat động tại Hải ngoại

 

 

Kính gởi: Quý Chức sắc, Chức việc tại các cơ sở Đạo và toàn thể Đồng Đạo tại quốc nội và hải ngoại.
 
 
Kính thưa quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ,

 

Gần đây, qua tin tức được phổ biến rộng rãi khắp nơi, Đồng Đạo trong nước cũng như ở hải ngoại đã biết việc Cựu Chánh Trị Sự Trần Quang Cảnh qui phục Hội Thánh Cao Đài Quốc doanh trong nuớc, được ban phẩm Lễ Sanh phàm phong và đươc giao nhiệm vụ hoạt động tại Hải ngoại “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hưng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành Đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng Đạo hiểu biết…” mà thực chất là thực hiện nghị quyết 36 về Tôn giáo để đặt nền Đạo Cao Đài tại hải ngoại dưới sự chi phối của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

 

Theo ghi nhận được thì trong buổi lễ nhận phẩm phàm phong của ông Trần Quang Cảnh, có sự tham dự đặc biệt của Ông Hồ Văn Xưa mang phẩm phục Hiền Tài và vợ là Thông Sự Nguyễn Thị Sang (không mang phẩm phục) thuộc Thánh Thất San Jose, California. Nhiều hình ảnh đã được đăng trên trang mạng http://caodai.net. (trước đây Ông Hồ văn Xưa là Hiền Tài Ban Thế Đạo và đã trả phẩm Hiền Tài lại trước Thiên Bàn Đức Chí Tôn tại Thánh Thất San Jose, California khi làm Qu. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, CA, sau đó tự  thông báo nhận lại phẩm Hiền Tài).

 

Xét thấy nền Đạo Hải ngoại sau hơn 30 năm tồn tại và phát triển nhờ vào tâm huyết, công sức của tín đồ Cao Đài trung kiên vì Thầy vì Đạo ở hải ngoại, nay đang đứng trước một thử thách mới, Ban Thế Đạo Hải Ngoại, một tổ chức chính danh thuộc “Chi Thế” Hiệp Thiên Đài Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Tòa Thánh Tây Ninh, chính thức công bố minh định rõ lập trường bảo vệ Đạo trước toàn Đạo ở hải ngoại cũng như trong nước như sau:

 

 1)- Ban Thế Đạo Hải Ngoại luôn kiên quyết giữ vững đường lối và lập trường không thay đổi là “Tuyệt đối tận trung với Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh (Hội Thánh đặt căn bản theo Hiến Chương năm 1965) và quyết tâm bảo vệ Đạo trong mọi hoàn cảnh.

 

2)- Là Thành viên của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoàn toàn tán đồng với Bản Lên Tiếng ngày 04/7/2011 của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại (đính kèm) và sẽ sát cánh cùng các Cơ sở Đạo thành viên trong Cơ Quan chung sức kiên quyết bảo vệ nền Đạo tại hải ngoại.

 

3)- Kêu gọi Đồng Đạo ở hải ngoại cũng như trong nước hãy sáng suốt nhận rõ bản chất của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay chỉ là một Hội Thánh quốc doanh, một tổ chức tôn giáo trá hình được lập ra để phục vụ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, để lừa bịp nhơn sanh, lừa bịp dư luận trong nước và quốc tế.

 

4)- Nghiêm khắc lên án hành vi bất chính, phản Đạo của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm vì danh, lợi, quyền, cam tâm làm tay sai cho Hội Thánh trá hình trong nuớc thực hiện âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản phá Đạo hải ngoại nhằm đặt nền Đạo hải ngoại dưới sự chi phối, khống chế của nhà cầm quyền Cộng Sản .

 

5)- Kêu gọi đồng Đạo ở hải ngoại hãy nhận rõ chân tướng của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm. Thực tế ngay từ những năm 2005, Trần Quang Cảnh đã âm thầm hoat động, liên tục giao tiếp móc nối với cán bộ Cộng Sản từ Bộ Công An đến Ban Tôn Giáo Trung Ương và cho đến nay,  chính thức nhận phẩm tước và được giao nhiệm vụ hoạt động ở Hải ngoại, Trần Quang Cảnh đã lộ rõ là một cán bộ tôn giáo vận (Cao Đài vận), hoàn toàn không còn là tín đồ thuần thành trong cửa Đạo.  

 

Biết rõ chân tướng của Trần Quang Cảnh, toàn Đạo hãy cảnh giác, tẩy chay, khai trừ cán bộ Tôn giáo vận nầy và phe nhóm nằm vùng đội lốt tôn giáo hoạt động phá hoại ra khỏi Cơ sở Đạo tại địa phương.

Mọi sự tiếp cận với Trần Quang Cảnh và phe nhóm, dù vô tình hay cố ý có thể sẽ được Đồng Đạo khắp nơi xem là hành vi tiếp tay với Trần Quang Cảnh và phe nhóm trong mục đích phá rối nền Đạo hải ngoại.

           

Kính mong chư vị Lãnh đạo tại các Cơ sở Đạo và toàn Đạo tại hải ngoại hãy hết sức sáng suốt, nhận rõ bản chất của Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước và thấy rõ vai trò của cán bộ Tôn giáo vận Trần Quang Cảnh và phe nhóm, và xin hãy chung sức với Ban Thế Đạo Hải Ngoại bảo vệ Đạo

 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại nguyện sẽ cùng toàn Đạo quyết tâm chung sức bảo vệ Đạo vì đây là nhiệm vụ chung và là sứ mạng thiêng liêng cao cả.

 

Cầu nguyện Ơn Trên hộ trì cho nền Đạo hải ngoại được an bình.

 

San Jose, ngày 07  tháng 7 năm 2011.

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại,

Tổng Quản Nhiệm,

 

(ký tên và đóng dấu)

 
HT. Nguyễn Ngọc Dũ

 

Nơi nhận:

- Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

(Ban Cố Vấn , Ban Điều Hợp và Văn Phòng Qu. Chủ Trưởng)

- Các Cơ sở Đạo tại hải ngoại.

“Để kính thông báo ”

-Tập san Thế Đạo .

-Trang mạng http://bantin.caodaihaingoai.org ; www.banthedao.org ; www.quinguyen.org

Để kính tường và xin phổ biến rộng rãi”

-Lưu.

 

Đồng kính gởi:

-Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ

-Các Ban Đại Diện Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

“Để kính tường ”

 

 
 
 

 

 

ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Comments