TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Phiên họp về LS Phàm Phong Trần Quang Cảnh bạo hành tại Thánh Thất Cao Đài California

posted Aug 28, 2012, 8:18 AM by Web Admin   [ updated Jul 21, 2013, 11:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai ]
  • Vào ngày 12- 8- 2012 tại Thánh Thất Cao Đài California, Hoa Kỳ có mở ra "BUỔI HỌP BẤT THƯỜNG VỀ VIỆC BẠO HÀNH" của Lễ Sanh phàm phong Trần Quang Cảnh . . .

  • Kính mời Quý Đồng Đạo, Quý Độc giả click vào You Tube dưới đây để xem đầy đủ nôi dung của buổi họp. (02 phần).

Phần 1

YouTube Video


Phần 2

YouTube Video


Comments