Sinh hoat Đạo sự tại Châu Đạo California


Sinh hoạt Đạo sự tại Châu Đạo California
 

"CÙNG HỌC GIÁO LÝ"

 

Sau một thời gian dài gián đoạn, Châu Đạo California bắt đầu làm sống lại phong trào “CÙNG HỌC GIÁO LÝ” sau thời cúng Ngọ tại Hội Trường Châu Đạo.

 

Theo kế hoạch mỗi tháng học 2 lần và bắt đầu buổi tái khai giảng vào ngày Chủ Nhật 21/ 8/2011 với thời lượng 1 giờ rưỡi do Hiền Tài Phạm văn Khảm trình bày đề tài: “Những điều cần nhớ khi cúng Đức Chí Tôn”.

 

Và sau đó, nhiều tham dự viên hăng say thảo luận về lời dạy của Đức Chí Tôn: “Đàn cúng không nghiêm Thầy không giáng”. Từ đó mọi người đều thấy thế nào là Hồng oai, Hồng từ của Đấng Cha Lành.

Đến phần cuối của buổi học có 15 phút nhìn lại những sơ sót thường vấp phải trong các đàn cúng. Mọi người đều vui vẻ trong tinh thần sai thì sửa lại. Đó mới thực sự tu tiến.

Buổi học kết thúc lúc 2:15 giờ chiều với lời đề nghị của nhiều chư Huynh Tỷ rằng: Mỗi tuần mỗi học giáo lý sau thời cúng!

Thế là Chủ Nhựt ngày 28 / 8 /2011 , lớp “Cùng Học Giáo lý” lại tiếp tục.

Lần nầy với đề tài CHƠN THẦN (Xác thân thứ II) cũng do HT Phạm văn Khảm thuyết trình.

 

Ai sanh ra Chơn Thần ?

Hình dạng của Chơn Thần như thế nào?

Màu sắc của Chơn Thần ra sao?

Khi tắt thở thì Chơn Thần sẽ về đâu?...

 

Lớp học chấm dứt sau 45 phút. Nhưng chị Hà Thị Nết đề nghị lần sau thêm giờ!... vì ai ai cũng thấy học như thế nầy quả thực hữu ích  và nhất là niềm vui sướng dấy lên trong lòng khi thực hiện được lời dạy của Đức Chí Tôn:

“Đã bước chân vào đường đạo hạnh mà chẳng để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn thì làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho nền Thanh giáo đâu?”

 

PVK ghi.
 
 
 
 
Ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Comments