TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Xây cất Cổng Tam Quan Thánh Thất Dallas Fortworth, Texas

THÁNH THẤT CAO ĐÀI DALLAS FORT WORTH - TEXAS

THỰC HIỆN CỔNG TAM QUAN


Tin ngắn:

Thánh Thất Cao Đài Dallas Forht Worth-Texas đã được Chánh quyền Thành phố Garland chấp thuận cấp giấy phép cho xây Cổng Tam Quan vào ngày 1-6-2011.

Ngay sau khi được cấp giấy phép, hai Hiền Đệ trong Đại Đạo Thanh Niên Hội là Lâm thành Danh và Nguyễn kinh Luân đã gấp rút thiết kế sơ đồ bản vẽ Cổng và hàng rào phía trước nạp lên Thành phố và được chấp thuận vào đầu tháng 7/ 2011.
Đầu tuần tháng 8/2011, bắt đầu khởi công thuê mướn nhà thầu thực hiện đổ nền móng Cổng và hàng rào. Phần xây cất do Hiền Huynh Trần Mỹ phụ trách.

Theo kế hoạch dự trù thì ước tính chi phí khoảng $33.000.(ba mươi ba ngàn đồng).


Ngoài khỏan tiền vay Ngân Hàng trước đây xây cất Thánh Thất mà Đồng Đạo phải chung sức gánh vác để trả hàng tháng, Tộc Đạo kính mong quý Chư Huynh Tỷ Đệ Muội xa gần mở vòng tay thương yêu hổ trợ cho Thánh Thất hòan thành Cổng Tam Quan nầy để nợi thờ phượng Đức Chí Tôn đựơc thêm phần khang trang, hòan mỹ.

Công quả đóng góp yểm trợ Cổng Tam Quan xin gởi về:

CAODAI OF TEXAS

PO Box  452752

Garland, TX 75045-2752

Mai Trầną
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Jul 21, 2013, 11:12 AM
Comments