TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Thư Mời Lễ Cầu Nguyện Khởi Công Xây Cất Thánh Thất Houston - Texas

* Lễ Khởi Công Xây Cất Thánh Thất Houston - Texas.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Tạo Tác Thánh Thất Cao Đài Houston - Texas trân trọng kính mời Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo vui lòng đến dự Lễ Cầu Nguyện Khởi Công Xây Dựng Thánh Thất Cao Đài Houston-Texas.
  • Ngày giờ: Từ 10:00 AM đến 1:00PM Ngày Chủ Nhựt 11 tháng 12 năm 2011 (nhằm ngày 17-11-Tân Mão)
  • Địa điểm: 8415 S Breeze Dr. Houston, TX 77071.


Comments