Tin Đạo Sự -Tóm Lược

TIN TÓM LƯỢC:

THÁNH THẤT SACRAMENTO:

Lễ Vu Lan và Lễ Minh Thệ nhậm chức của tân Chánh Tri Sự Nguyễn Văn Đặng.

Thánh Thất Sacramento được Khánh Thành vào tháng 8 năm Canh Dần 2010 và hôm nay ngày 14-08-2011 (nhằm ngày 15 tháng 7 Tân Mão) là lần đầu tiên Thánh Thất Sacramento tổ chức Lễ Vu Lan. Ngoài ra hôm nay cũng là ngày Hiền Huynh  Nguyễn Văn Đặng minh thệ nhận nhiệm vụ Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo Sacramento.

Hiện diện trong buổi lễ chúng tôi nhận thấy có quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Tộc Đạo Santa Clara, quý Hiền Huynh Hiền Tỷ trong Ban Thế Đạo Bắc California, Chức Việc Bàn Trị Sự Hương Đạo Sacramento và đồng đạo. . . .

Sau Đàn cúng Ngọ Thời là lễ Minh Thệ nhận chức Chánh Trị Sự của Hiền Huynh Nguyễn Văn Đăng.

 Buổi Lễ đã được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và thành kính với sự tham dự của hơn 100 người.


XÂY CẤT THÁNH THẤT BÀU ĐỒN, ẤP 5, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

(Tóm Lược Tâm Thư ngày 6-9-2011 nhằm Mùng 9 tháng 8 Tân Mão).


Họ Đạo Bàu Đồn, Ấp 5 Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh đã được giấy phép xây cất Thánh Thất từ năm 2009. Tuy nhiên mãi đến ngày hôm nay công trình xây cất mới xong phần đổ bêtông lợp mái.

Phần nội thất thì chưa làm được gì, phần tường trang trí bên ngoài cũng còn dang dở.

Mặc dầu được sự ủng hộ của đồng Đạo trong Tỉnh nhà và địa phương, tuy nhiên vì số tín đồ trong Họ Đạo quá ít và hầu hết đều sống về nghề nông, kinh tế khó khăn, thu nhập thấp nên công trình xây dựng không tiến triển được.

Hiện tại mỗi ngày công trình chỉ xây dựng được một ít vì còn thiếu tiền tại các cửa hàng vật tư nên các cửa hàng nầy không dám bán thiếu chịu vật tư nữa.

Vì thế cho nên Ban Cai Quản Họ Đạo thành khẩn nhờ sự tiếp sức giúp đỡ của quý Chức Sắc, Chức Việc, các Mạnh Thường Quân, các nhà Đạo Tâm trong nước và hải ngoại về mặt tài chánh để công trình xây cất Thánh Thất  sớm được hoàn thành.

TM. Ban Cai Quản Họ Đạo,

Phó Cai Quản: Lễ Sanh Thái Đua Thanh

Địa chỉ Liên Lạc:

Thánh Thất Ấp 5 Xã Bàu Đồn,

Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

(Trưởng Ban Xây Dựng: Thái Đua Thanh).

ĐT: 0663.538.173.  Số ĐT Di Động: 01.228.866.957.

Số Tài Khoản: 65010000257567 tại

Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.

                             

 

Comments