TIN TỨC‎ > ‎Tin Đạo Sự‎ > ‎

Thư Kêu Gọi Đồng Đạo Hải Ngoại của Ban Quản Trị Trang Phục Quyền Hội Thánh

posted Jul 7, 2011, 1:12 AM by Cao-Dai Hai-Ngoai   [ updated Jul 21, 2013, 11:12 AM ]
 Sự việc cho đến nay thì không còn gì để mơ hồ trước các mưu đồ của HĐCQ và Trần Quang Cảnh nữa, vậy:
- Để ngăn ngừa làn sóng phàm phong của HĐCQ lan tràn ra hải ngoại.
- Để phản đối những ai tham quyền mến vị chịu phục tùng nghe theo HĐCQ.
- Để phản đối những ai đang hợp tác làm việc cho HĐCQ hoặc nhân sự của HĐCQ.
Đồng Đạo ở hải ngoại hãy phản đối và đừng công nhận phẩm Lễ Sanh Phàm Phong của ông Trần Quanh Cảnh, cũng như là từ chối mọi liên lạc với ông và các nhân sự của ông . . . .
 ___________________________________
 
Đừng Tiếp Đón Lễ Sanh Phàm Phong Trần Quang Cảnh
Kính gởi Đồng Đạo hải ngoại,

Sau hai lần thất bại khi HĐCQ công nhận Bàn Trị Sự cho 8 vị ở Thánh Thất Boston và Thánh Thất Utah đã bị quí vị ấy từ chối thì nay HĐCQ đã thành công phàm phong cho ông Trần Quang Cảnh phẩm Lễ Sanh phái Ngọc với nhiệm vụ mà HĐCQ giao phó cho ông ta là "lãnh nhiệm vụ hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng đạo hiểu biết lo tu hành thuần túy theo luật pháp đạo quy định nhằm phát huy nền Đạo và tuân thủ pháp luật nước sở tại." (Huấn Lịnh số 288/86-HT-HL của HĐCQ)

Chiếu theo luật Đạo, phẩm Lễ Sanh chỉ trên hàng Chức Việc, vậy thì cái phẩm Phàm Phong Lễ Sanh của ông Trần Quang Cảnh sẽ dựa vào quyền hành nào để hướng dẫn bực Chức Sắc? Phải chăng Lễ Sanh chỉ là bước đầu của ông Trần Quang Cảnh để bắc nhịp cầu thăng tiến lên hàng Giáo Hữu hoặc Giáo Sư để cai quản cả hải ngoại theo mưu đồ của HĐCQ? Thêm nữa, HĐCQ nghĩ rằng Đồng Đạo ở hải ngoại không biết luật pháp ở các nước Tự Do Dân Chủ hay sao mà phải nhờ đến HĐCQ của một chế độ Cộng Sản bổ nhiệm Trần Quang Cảnh qua đây để hướng dẫn Đồng Đạo hải ngoại "tuân thủ pháp luật nước sở tại"?

Sự việc cho đến nay thì không còn gì để mơ hồ trước các mưu đồ của HĐCQ và Trần Quang Cảnh nữa, vậy:

- Để ngăn ngừa làn sóng phàm phong của HĐCQ lan tràn ra hải ngoại.
- Để phản đối những ai tham quyền mến vị chịu phục tùng nghe theo HĐCQ.
- Để phản đối những ai đang hợp tác làm việc cho HĐCQ hoặc nhân sự của HĐCQ.

Nên, chúng tôi kêu gọi Đồng Đạo ở hải ngoại hãy phản đối và đừng công nhận phẩm Lễ Sanh Phàm Phong của ông Trần Quanh Cảnh, cũng như là từ chối mọi liên lạc với ông và các nhân sự của ông. Xin các cơ sở Đạo, Thánh Thất, và Điện Thờ nhứt tâm đồng quyết đừng đón tiếp ông Trần Quang Cảnh, nếu như ông bận Đạo Phục Lễ Sanh đến Thánh Thất thì hãy mời ông cởi bỏ chiếc áo phàm phong ra trước khi cho vào Thánh Thất.

Thiết tha kính xin Đồng Đạo hãy nhiệt liệt hưởng ứng theo lời kêu gọi mà đẩy lui bước tiến của HĐCQ, góp sức cho công cuộc bảo thủ Chơn Truyền.

Kính,

Ngày 29 tháng 6 năm 2011

Ban Quản Trị
Trang Phục Quyền Hội Thánh


Comments