TIN TỨC‎ > ‎

Tin khác

* TT Vancouver Phân Ưu Thân Mẫu của HH. CTS Đào Minh Ánh, Cu Đầu Hương Đạo Thành Ph Vancouver, qui vị tại Thánh Đa Tây Ninh, VN.

* Tin Buồn: HH CTS Trần văn Hừng, Hiền phu của Hiền Tỷ Luật sNguyễn Thị Tư Bé, Pháp Chánh Châu Đạo California qui vị tại Bịnh viện UCI California -Hoa Kỳ.

* Tin Buồn: Bào T của Hiền Muội HTDP Võ Ngọc Diệp và Hiền Huynh HTDP Trần Công Bé, Chủ Trưởng Phước Thiện, Điện Thờ Phật Mẫu Dallas - FortWorth, Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Texas vừa qui vị tại Thánh Địa Tây Ninh - Việt Nam.

* Tin Buồn: Thân Mẫu của HH. CTS Đào Minh Ánh, Đầu Hương Đạo San Jose 2, Tộc Đạo Santa Clara, vừa qui vị tại Thánh Địa Tây Ninh - Việt Nam.

* Tin Buồn:  Hiền Huynh Hùynh Công Tăng thuộc Thánh Thất Kitchener Waterloo, ON, Canada vừa qui vị. 

* Tin Buồn: Nhạc Mẫu của HH Hiền Tài Bùi Đông Phương,Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, Thành viên Hội Đồng Đại Diện - Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại vừa qui vị tại Saigon - Việt Nam.

* Tin Buồn: Hiền Tài NGUYỄN VĂN GIÀU, cựu Giáo sư Trung học Đạo Đức Học Đường, Lê văn Trung, Văn Thanh, Văn Học, Hàn Thuyên .. Tây Ninh ( Việt Nam), vừa qui vị tại San Jose, California - Hoa Kỳ.

Tin Buồn: Trưởng Huynh Thừa-sử Lê Quang Tấn vừa quy Thiên tại Việt Nam

posted Sep 24, 2013, 9:19 PM by Web Admin   [ updated Sep 24, 2013, 9:27 PM ]

Tin Buồn: Bào Tỷ của HH. Trần Công Bé ở Dallas Fort Worth, Texas Qui vị.

posted Dec 24, 2011, 10:53 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai   [ updated Dec 25, 2011, 2:54 PM ]

Phân Ưu - Cựu CTS TRỊNH THỊ LIÊNG

posted Aug 8, 2011, 8:31 PM by Web Admin   [ updated Oct 14, 2011, 6:09 PM ]

Phân Ưu - Đạo Hữu NGUYỄN VĂN LẬP

posted Aug 8, 2011, 8:24 PM by Web Admin   [ updated Oct 14, 2011, 6:10 PM ]

Phân Ưu - Hiền Tài LÊ TRUNG CANG

posted Aug 8, 2011, 8:19 PM by Web Admin   [ updated Oct 14, 2011, 6:11 PM ]

1-8 of 8