TIN TỨC‎ > ‎Tin khác‎ > ‎

Phân Ưu của Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Dallas Fort Worth, Texas . . .

ĐIẾU VĂN LỄ TANG
Cố Hiền Tài NGUYỄN VĂN GIÀU


(HT Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại
đọc trước Lễ Tang tại Nhà Quàn Oak Hill, San Jose, California)


Kính Bạch Hội Thánh,

 

Kính thưa:
- Quí Tang gia,
- Quí Quan Khách
- Chư Chức Sắc , Quí vị Hiền Tài, Chư Chức việc, Quí Đồng Đạo và Đồng hương,

- Quý vị Cưu Học sinh Liên Trường Tây Ninh.

 

Thật là đau buồn và vô cùng thương tiếc khi hay tin Hiền Huynh Niên Trưởng Hiền Tài Nguyễn văn Giàu đã vĩnh viễn ra đi. Chúng tôi kính Hiền Huynh là Bậc Niên Truởng không những vì tuổi tác thuộc thế hệ Cha anh, mà còn là vì sự đóng góp của Hiền Huynh cho Đạo trong lúc sinh thời. Là một trong những bậc thức giả, Hiền Huynh đã cống hiến đào tạo rất nhiều con em trong Đạo thành tài để đóng góp cho Đạo và cho đất nuớc. Điều nầy thể hiện rõ trong Phần Sơ lựợc về Tiểu sử của Hiền Huynh như dưới đây:

 

- Hiền Huynh sanh năm1924 tại Chợ Lớn ngày 4/12/1924, lớn lên ở Tây Ninh.

- Học Trung học tại trường Petrus Ký.

- 1943: Học trường Kiến Trúc Hà Nội.

- 1945: Nhật đảo chánh Pháp, tình hình chính trị phức tạp nên phải về Sài Gòn bắt đầu đi dạy học từ đó.

- 1946-1956: Day học ở trường Chi Lăng Sài Gòn.

- 1958-1975: Day học ở Tây Ninh tại các trường: Đạo Đức Học Đường, Lê văn Trung, Văn Thanh, Văn Học, Đức Trí, Hàn Thuyên. Ngoài ra còn dạy ở Trảng Bàng và Long An.

- Sau 1975: nghỉ dạy học, đến năm 1980 về Sài Gòn sống với con cái.

- 1992: Qua Mỹ diện đoàn tụ ở San Jose, California cho đến lúc mản phần..

 

Nhờ vậy ngày nay, ở trong nước cũng như ở hải ngoai, phần đông những vị chức sắc Hiền Tài Ban thế Đạo cũng như một số đồng Đạo, đồng huơng có mặt hôm nay vốn là những môn sinh truớc đây do Hiền Huynh dày công dắt dìu un đúc.

 

Ở Bắc Cali do sức khỏe, Hiền Huynh không có điều kiện sát cánh cùng đàn em trong sinh họat Đạo, nhưng trong tình Đạo, tình Sư đồ, hàng năm, vào cuối năm nhân dip Xuân về, Ban Thế Đạo Hải Ngoai, Ban Thế Đạo Bắc Cali và một số cựu sinh đều có đến thăm viếng, vấn an và chúc thọ cho Hiền Huynh với bao kỷ niệm kính mến thân thương, nhưng nay Hiền Huynh đã lìa bỏ cuộc đời trần thế, vĩnh viễn ra đi.

 

Dù biết rằng "Sinh Ký Tử Qui" và “Sanh ly tử biệt” là lẽ thường của tạo hóa, không ai tránh khỏi trong một kiếp sinh.

 

Kinh Tang Lễ Đạo Cao Đài có câu:


“Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,

Xác đất sanh đắc lịnh phục hồi . .”

 

Cũng như xưa kia Lý Bạch có để lại vần thơ:


Sống là khách qua đường,
Chết là trở lại cội nguồn thiên thu
Ðất Trời quán trọ bao la,
Hay chi mà hát khúc ca u sầu.

 

Nhưng làm người làm sao tránh khỏi “khúc ca u sầu” buồn đau thương tiếc khi người thân yêu và tôn kính của mình nằm xuống. Sự ra đi của Hiền Huynh là một mất mác lớn không gì bù đắp được cho gia đình và chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi xúc động, với bao nỗi tiếc thuơng.

 

Hôm nay, trước linh cửu của người, thay mặt Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Ban Thế Đạo Nam và Ban Thế Đạo Bắc California và đồng thời cũng xin thay mặt cho toàn thể Cưu Học sinh Liên Trường Tây Ninh, những đám môn sinh của Thầy, chúng tôi xin tỏ lòng tiếc thương vô hạn và xin chia xẻ nỗi đau buồn với toàn thể quí tang gia trứơc sư mất mác lớn lao nầy và xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
 
Truớc khi dứt lời, kính xin quí vị hiện diện nơi đây hôm nay cùng chúng tôi hiệp tâm dâng lời cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho hương linh Hiền Huynh sớm được siêu thăng trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
 

“Nam Mô Thương Đế Ngọc Hoàng,

Mở Cơ Tận Độ nhẹ nhàng Chơn Linh”

 

Xin vĩnh biệt Hiền Huynh, vĩnh biệt người Thầy khả kính của đám môn sinh hậu tấn với vô vàn thương tiếc.

 

Nam mô Cao Đài tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

HT NGUYỄN NGỌC DŨ

 

 ____________________

 


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TANG

 
 
Comments