TIN TỨC‎ > ‎Tin khác‎ > ‎

Phân Ưu PTS Nguyễn thị Bích Hậu, Hương Đạo Arlington, Texas vừa qui vị.

* TIN BUỒN:
Phó Trị Sự NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU, HƯƠNG ĐẠO ARLINGTON, Thứ nữ của HH CTS NGUYỄN CÔNG TRANH,
Qu. ĐẦU TỘC Thánh Thất DALLAS FORT WORTH và HIỀN TỶ CTS. PHẠM THỊ THU TUYỀN, HƯƠNG ĐẠO
ARLINGTON- TEXAS VỪA QUI VỊ
.Comments