TIN TỨC‎ > ‎Tin khác‎ > ‎

Phân Ưu Thân Mẫu HH CTS Trần Quang Linh và là Nhạc Mẫu của HTỷ Trần Thị Ngôn . .

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
_______________

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: 

Thân mẫu của Hiền Huynh Chánh Trị Sự Trần Quang Linh và là nhạc mẫu của Hiền Tỷ Chánh Trị Sự  Trần Thị Ngôn, Thánh Thất California, Tộc Đạo Little Sài Gòn là:

                                                               Cụ Bà

NGUYỄN THỊ MẬU

đã qui vị ngày 19 tháng 2 Nhâm Thìn (DL.11/3/2012) tại Sài Gòn -Việt Nam, 

Hưởng thọ 85 tuổi
 

Thay mặt toàn thể các Cơ Sở Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thành viên, Hội Đồng Đại Diện, Ban Điều Hợp, các Ban Vụ trong Cơ Quan, chúng tôi thành thật chia buồn cùng HH.CTS Trần Quang Linh và H Tỷ CTS Trần thị Ngôn cùng tang quyến.

 Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng chan rưới Hồng ân, độ rỗi Huơng linh Cụ bà Nguyễn Thị Mậu sớm an nhàn nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TM. Hội Đồng Đại Diện Cơ Quan

Qu. CHỦ TRƯỞNG

HT. Phạm Văn Khảm

 

 

Comments