Phân Ưu - Cựu CTS TRỊNH THỊ LIÊNG

TIN BUỒN

Hiền Tỷ Trịnh Thị Liêng, Cựu CTS TT San Jose, California vừa qui vị
tại Vancouver, Bang Washington, USA.

*   *   *

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 
( Một số Hình ảnh Lễ Tang Cựu CTS Trịnh Thị Liêng )
 
 
Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại Thành Kính Phân Ưu


Comments