Phân Ưu - NGUYỄN VĂN LẬP

TIN BUỒN

Bào Đệ của HH. HTDP Nguyễn văn Đông, Cựu Q. Đầu Tộc TT News Orleans,

là Đạo Hữu NGUYỄN VĂN LẬP qui vị tại Long An - Việt Nam

*   *   *


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI - THÁNH THẤT & ĐTPM DALLAS, FORTH WORTH, TEXAS


 

Comments