QUAN ĐIỂM‎ > ‎

Tóm Lược:"Hội Thánh Trá hình"

Baûn Toùm Löôïc

MỘT SỐ NÉT VẾ HỘI THÁNH TRÁ HÌNH

(Kèm “Bảng Lên Tiếng” ngày 17-12-2010 của

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại)

*  *  *

A- HỘI THÁNH TRÁ HÌNH CHẤP NHẬN BẢN ÁN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH TÂY NINH ĐỐI VỚI ĐAO CAO ĐÀI.

- "Bản Án Cao Đài" ngày 20 tháng 9 năm 1978, được dàn dựng trên ngụy tạo sự kiện, xuyên tạc Lịch sử nhằm khủng bố Chức sắc, Tín đồ Cao Đài, bôi lọ và xúc phạm các Bậc Tiền Khai Đại Đạo để thực hiện âm mưu tiêu điệt Đạo.

Bản Án nầy là khởi điểm cho việc ra đời của Đạo Lịnh số 01/HT-ĐL ngày 1 tháng 3 năm 1979, giải tán toàn bộ Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thành lập Hội Đồng Chưởng Quản tạm thời, chiếm đóng toàn bộ khu vực Thánh địa, cưỡng đoạt tất cả tài sản của Đạo, để dần tiến đến sự hình thành Hiến Chương năm Đinh Sửu (1997), thành lập ra Hội Đồng Chưởng Quản chính thức, rồi Hiến Chương Đinh Hợi (2007) với Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh trá hình hiện nay hoàn toàn đi ra ngoài Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

- Trong suốt thời gian dài trên 30 năm Hội Đồng Chuởng quản truớc đây và hiện nay là Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nuớc ngoan ngoãn tuân phục, trở thành công cụ đắc lực của nhà cầm quyền Cộng sản, họ đã im hơi lặng tiếng chấp nhận Bản Án nghiệt ngã nầy. Đây là một vết nhơ khó gột rữa, một chứng tích lịch sử phản ảnh bản chất vô thần của Đảng Cộng Sản tiêu diệt tôn giáo.

B- HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH HIỆN NAY ĐI RA NGOÀI LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN CỦA ĐẠO:

- Hội Thánh hiện nay không còn Cơ bút do nhà cầm quyền Cộng Sản chỉ thị ngăn cấm, hủy bỏ. (Đạo lịnh 01/3/1979). Do không còn Cơ bút để thỉnh ý quyền Chí Tôn nên mọi việc bắt buộc phải được sự đồng ý của Ban Tôn giáo nhà nước, vậy Hội Thánh nầy là Hội Thánh của nhà nước.

- Chiếu theo Luật Đạo, thành phần trong Hội Thánh phải là những Chức sắc Thiên phong chánh vị. (Tân Luật - Phần Đạo Pháp: Chức sắc từ cấp Giáo Hữu trở lên phải được chọn trong Bực Thượng Thừa mà thôi).

Thành phần trong Hội Thánh hiện nay phần lớn là do phàm phong (đều qua xét duyệt lý lịch và chấp thuận của nhà cầm quyền), chưa được Đức Lý Giáo Tông và Đức Chí Tôn phê chuẩn.

Một tổ chức Đạo mang danh Hội Thánh với những thành phần Chức sắc phàm phong như vậy thì sao gọi là Hội Thánh? Đây là một Hội Thánh trá hình hoàn toàn không có đủ đầy Thánh chất như Hội Thánh theo đúng Pháp Chánh Truyền truớc năm 1975.

- Các Chức sắc lãnh đạo trong “Ban Thường Trực Hội Thánh” phải đăng ký và phải được sự công nhận của Ban Tôn Giáo chính phủ.

Lãnh đạo điều hành cao nhứt trong Hội Thánh trá hình hiện nay là một Chưởng Quản do một Đầu sư Phàm phong nam phụ trách và 2 Phó Chưởng quản gồm Phó Chưởng Quản đặc trách Nữ phái (do nữ Đầu sư Phàm phong) và Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp Luật (một vị nguyên là Cải Trạng Thiên phong).

Chức danh Chưởng Quản Hội Thánh, Phó Chưởng Quản Hội Thánh trong Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay có nguồn gốc từ tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản truớc đây do chính quyền nhào nặn ra để thống trị nền Đạo, hoàn toàn xa lạ không có trong Pháp Chánh Truyền của Đạo, chỉ có trong thời Đạo loạn dưới chế độ Cộng Sản.

- Trong suốt thời gian dài từ Hội Đồng Chưởng Quản nhiệm kỳ II (không kể nhiệm kỳ lâm thời đầu tiên) đến nhiệm kỳ IV (1984 -1997), Ông Đầu sư phàm phong độc chiếm quyền chính trị và Luât lệ, đưa nhơn sanh vào vòng áp chế để thực hiện ý đồ riêng tư phe nhóm, đặc biệt là áp chế nền Đạo đi vào quỹ đạo của Đảng và nhà nước.

Ngay cả sau khi có Hiến Chương 2007 ra đời (được goi là Hiến Chương Phục quyền Hội Thánh), cơ chế độc tài độc đoán của Hiến Chương năm Đinh Sửu (1997) được duy trì tiếp nối nhằm tăng cuờng quyền hạn lãnh đạo thống nhứt của vị Đầu Sư Phàm phong do nhà cầm quyền Cộng Sản dựng lên, nuôi dưỡng để sai khiến.

Theo Hiến Chương 2007 nầy, trong Hội Thánh Cao Đài Tây ninh hiện nay, hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng hiệp lại thành “Hội Thánh duy nhứt”; theo đó, Hiệp Thiên Đài đặt dưới quyền Cửu Trùng Đài, không còn phân lập theo như Pháp Chánh Truyền qui định (xem như Hiệp Thiên Đài không còn nhiệm vụ giữ gìn luật Đạo, bảo thủ chơn truyền như Pháp Chánh Truyền qui định). Quyền lãnh đạo tập trung thống nhứt vào vị Đầu sư Phàm phong, đây là thực trạng lấy quyền Đời áp chế Đạo, đặt nền Đạo duới sự áp chế của quyền đời hoàn toàn vi phạm Pháp Chánh Truyền của Đạo.

- Sự độc quyền, độc đoán áp chế nhơn sanh, khống chế nền Đạo còn biểu hiện qua sự thao túng, tước đoạt quyền của Cơ quan Lập Pháp trong Đạo đó là quyền triệu tập và quyền quyết định tối thượng trong các kỳ Đại Hội của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh là Hội Nhơn sanh, Hội Thánh và Thượng Hội.

Chánh Thể Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn để tại mặt thế thể hiện tinh thần dân chủ cao độ qua sự phân lập quyền Hành pháp, Tư Pháp và Lập Pháp, nhưng đã bị hủy diệt hoàn toàn dưới thời Hội Đồng Chưởng Quản tiếp theo là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay.

- Thực hiện chỉ thị của của nhà cầm quyền Cộng Sản, Hội Đồng Chưởng Quản và nay là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đã giải tán nền Hành Chánh Đạo 5 cấp của Hội Thánh Cao Đài trước năm 1975 và chỉ lại còn 2 cấp là cấp Trung Ương tại Tòa Thánh và Bàn Cai Quản Thánh Thất địa phuơng.

Hội Thánh Em (Bàn Trị sự) là cơ cấu hạ tầng của nền Đạo được qui định trong Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Bàn Trị sự truớc đây nay biến thành Tổ Nghi lễ và chức năng của Chức việc là phụ trách việc hướng dẫn các mặt nghi lễ cho tín đồ trong phạm vi địa bàn được công cử (cũng được gọi Chánh Trị sự, Phó Trị sự và Thông sự nhưng không còn gọi là Giáo Tông Em, Đầu Sư Em và Hộ Pháp Em theo Pháp Chánh Truyền qui định) .

- Tất cả hồ sơ xin cầu phong cầu thăng đều phải được nhà cầm quyền xét duyệt. Các chức việc đến chức sắc tại các địa phương muốn đi hành đạo phải qua giai đọan xét lý lịch của nhà cầm quyền. Cụ thể như Huấn Lịnh 418, 419 ngày 11/11/2010, tất cả đều lệ thuộc vào quyết định của nhà cầm quyền, điều nầy chưa hề xảy ra với Hội Thánh theo Hiến chương 1965 (truớc năm 1975) .

- Hội Đồng Chưởng Quản trước đây và nay là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trá hình, theo lịnh nhà cầm quyền Cộng Sản cho ra đời cơ chế gọi là “Cầu phong cầu thăng theo Luật Công cử” mà thực chất là tạo cơ hội cài đặt cán bộ tôn giáo vận vào các tổ chức, cơ quan của Đạo để chỉ đạo, chi phối, dễ bề theo dõi kềm kẹp biến Hội Thánh nầy ngày càng trở thành công cụ đắc lực thực hiện đường lối của Đảng và nhà nuớc. Không kể các đợt cầu phong, cầu thăng sau nầy, chỉ tính riêng trong đợt cầu phong cầu thăng theo Luật công cử (Hiến chuơng Đinh Sửu 1997) cũng đã mở ngõ cho hàng ngàn phàm phong xâm nhập vào cái gọi là Hội Thánh mà trong đó có không ít phần tử đội lột tôn giáo âm thầm họat động theo dõi kềm chế mọi họat động của Đạo.

- Trước đây, do công nghiệp hành đạo, người tín đồ Cao Đài được cầu phong và dâng lên Đức Lý Giáo Tông chấm phái theo căn nguyên của từng người.

Nay việc chấm phái cho chức sắc phàm phong áp dụng theo kiểu bắt banh vàng, xanh, đỏ để được xếp vào các phái Thái, Thượng, Ngọc, một kiểu chấm phái đuợc sáng tạo ra hết sức lạ lùng, quái dị, chỉ có trong thời kỳ của Hội Đồng Chuởng Quản và Hội Thánh Cao Đài Quốc doanh hiện nay mà thôi.

-Thay đổi lễ nghi trong Tang chế như người chết quay đầu vô, và đặc biệt là thực hiện giải tỏa Nghĩa Trang Cực Lạc Thái Bình mà không dựa trên sự đồng thuận của nhơn sanh, đã gây ra nhiều oán than, phẫn nộ của Đồng Đạo, đồng bào khắp nuớc v.v…

C- CHỦ QUYỀN CỦA ĐẠO BỊ TUỚC ĐOẠT:

- Nhân sự lãnh đạo điều hành nền Đạo phải đăng ký và phải được nhà cầm quyền công nhận.

Mọi việc điều hành nền Đạo phải tuân phục, báo cáo cho chính quyền Tỉnh và Ban Tôn giáo Hà Nội để xin chỉ thị. Cụ thể là 2 Huấn Lịnh 418, 419 ngày 11/11/2010 có ghi rõ nội dung xin phép nhà cầm quyền Tây ninh và Ban Tôn giáo Hà Nội. Điều nầy chưa hề xảy ra với Hội Thánh theo Hiến chương 1965 (truớc năm 1975).

Sau năm 1975, với Hội Thánh quốc doanh hiện nay, mọi quyết nghị trong các kỳ họp đều phải trình lên Ban Tôn Giáo nhà nước duyệt y, cho thấy Ban Tôn Giáo nhà nước là Cơ Quan lãnh đạo tối cao của Hội Thánh quốc doanh . Điều đó hóa ra Ban Tôn Giáo nhà nước đoạt quyền Chí Tôn không hơn không kém.

- Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh đã bị chiếm đóng từ hơn 30 năm nay, chứng tỏ Hội Thánh Cao Đài trá hình nầy đã nghiêm chỉnh tuân hành chỉ đạo của nhà cầm quyền Cộng sản, biến nơi tu hành thanh tịnh thiêng liêng trước năm 1975 nay thành khu du lịch, giải trí nhớp nhúa, ô uế để kinh doanh cùng nhau chia chác thủ lợi.

- Tiếp tục chiếm đoạt tài sản của Đạo từ hơn 30 năm nay, không hoàn trả lại cho Đạo.

* TÓM LẠI:

- Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay là một tổ chức tôn giáo quốc doanh đã đóng góp một cách tích cực trong việc làm biến thể Đạo Cao Đài từ một nền Chánh giáo thành ra phàm giáo.

- Hội Thánh hiện nay trong nước chỉ là một tổ chức ngoại vi của Đảng, một công cụ thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, đuợc lập ra theo chỉ thị của Đảng và Nhà nước để lừa bịp nhơn sanh, lừa bịp dư luận trong nước và quốc tế. Đây chỉ là một Hội đoàn không hơn không kém.

Nhìn chung, bản Hiến Chương năm 2007 và Hội Thánh Cao Đài Tây ninh hiện nay hoàn toàn không đúng với Tân Luật & Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Đồng Đạo trong và ngoài nước hãy sáng suốt, giữ vững Đức Tin để nhận cho rõ thực chất của Hội Thánh trá hình quốc doanh nầy và cùng nhau đoàn kết hiệp nhứt lại thành một khối trong tình thương yêu hòa ái để gầy dựng nền Đạo hải ngoại đúng theo nền Chánh Pháp của Đức Chí Tôn.

Chỉ như vậy mới kỳ vọng lời tiên tri “Đạo thành từ ngoài thành vào” sớm trở thành hiện thực.

Cầu nguyện cho nền Đạo hải ngoại được an bình.

California, ngày 17 tháng 12 năm 2010

(ÂL ngày 12/11 Canh Dần)

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI

TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI

TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN

Qu. Chủ Trưởng

(Ấn ký)

 Hiền Tài  Phạm Văn Khảm

 

Ċ
Cao-Dai Hai-Ngoai,
Apr 5, 2012, 4:55 PM
Comments