DIỄN ĐÀN‎ > ‎

Bức Tâm Thư gởi chư Đồng Đạo về Lễ sanh phàm phong Trần Quang Cảnh


. . . .Trần Quang Cảnh đã lập được nhiều thành tích phá Đạo để rồi  "được quỳ trước Bàn Hương án váy lạy Tà quyền nhận phẩm Lễ Sanh tạm phàm phong phái Ngọc . . ."

Sau đây là BỨC TÂM THƯ của Đồng Đạo Trúc Linh gởi cho TQC.Comments