THÔNG BÁO‎ > ‎

CHƯƠNG TRÌNH CÙNG HỌC GIÁO LÝ

posted Jul 31, 2013, 1:59 PM by Web Admin
* Thông Báo về "CHƯƠNG TRÌNH CÙNG HỌC GIÁO LÝ" đã được post lên mạng Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại tại MỤC GIÁO LÝ.
Kính mời Quý Đồng Đạo, Quý Độc giả và Thân hữu Click vào MỤC GIÁO LÝ để xem.

Trân trọng.
Ban Biên Tập.
Comments