THÔNG BÁO‎ > ‎

Gia nhập Thành viên Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

* BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI hân hoan chúc mừng Hương Đạo Kitchener-Waterloo, Canada đã tham gia Thành viên CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI.
Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều Hồng Ân cho quý Huynh Tỷ Chức việc BTS và toàn thể Đồng Đạo cùng gia đình để mạnh tiến trên đường lập công bồi đức và góp phần gìn giữ Chơn truyền, phổ hóa nhơn sanh và vun bồi nền Đạo tại hải ngoại.

Ban Biên Tập


Ċ
Web Admin,
Jul 22, 2012, 10:25 PM
Comments