THÔNG BÁO‎ > ‎

Lịch Trai kỳ - 2013 / Thập Trai

* Vài lời kính cáo:
Xét thấy Lịch Trai Kỳ do Thánh Thất Cao Đài Seattle sưu tầm và biên tập rất hữu ích cho Đồng Đạo trong việc theo dõi ăn chay theo Giới Luật của Đạo.
Bản Tin cho đăng tải để Quý Đồng Đạo và quý Đc giả tùy nghi tham khảo . .

BAN BIÊN TẬP
.


  Click Hình Bìa trên hoặc/ Files PDF đính kèm dưới đây để xem Lịch Trai / 2013
Ċ
Web Admin,
Dec 3, 2012, 4:11 PM
Comments