THÔNG BÁO‎ > ‎

Tâm Thư - Tâm Tình - Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Houston Texas

posted Aug 4, 2013, 11:05 AM by Web Admin   [ updated Aug 4, 2013, 12:02 PM by Cao-Dai Hai-Ngoai ]
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bát Thập Bát Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH
____________


THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS
TÂM THƯ - TÂM TÌNH


Kính gửi: Quí vị Chức Sắc, quí Hiền Tài, quí Chức Việc BTS và quí Đồng Đạo, Đồng Hương ân nhân.

Kính thưa quí Liệt vị,

Sau biến cố ngày 30/04/1975, chúng ta lang thang nơi xứ người, lòng nặng mang hình ảnh của quê hương thân yêu với bao nỗi nhớ thương vô bờ bến. Riêng người Tín Hữu Cao Đài lòng ghi khắc hình ảnh một TÒA THÁNH TÂY NINH uy nghi, một NỘI Ô THÁNH ĐỊA linh thiêng và một sứ mạng HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO và PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH nơi Hải ngoại.

Với tâm tình đó, Đồng Đạo Thành Phố Houston, Texas - Hoa Kỳ quyết tâm xây dựng một Thánh Thất theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh, được sự yểm trợ tích cực của toàn Đạo và đồng hương ân nhân, cuối cùng một Thánh Thất uy nghi được hình thành và sẽ được long trọng tổ chức LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG vào 2 ngày 31/ 08/2013 và 01/09/2013.

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas không những là nơi thờ phượng khang trang Đức Chí Tôn và các Đấng Từ Bi mà còn là một công trình VĂN HÓA ĐẠI ĐỒNG không phân biệt màu da sắc tộc, Tôn giáo, Đạo đời, kết hợp hài hòa các nền văn hóa Đông Tây kim cổ, phù hợp với thời kỳ Toàn Cầu hóa hay thời kỳ Càn Khôn Dĩ Tận Thức mà Đức Chí Tôn đã  giảng dạy qua Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas sẽ là nơi sinh viên các trường Đại Học, các giáo sư, các nhà văn hóa đến nghiên cứu, tìm hiểu, phổ biến công trình văn hóa đặc biệt nầy, từ đó nền Đại Đạo sẽ được phát huy rộng rãi theo đà tiến hóa của nhân loại.

Kính thưa quí ân nhân,

Xây cất Thánh Thất trong hoàn cảnh của chúng ta thật là khó, nhưng không khó bằng sự duy trì, bảo quản, tu bổ, phát triển lâu dài sau nầy. Hơn nữa, vào giờ chót, công trình nào cũng bị khó khăn hơn vì tài chánh bị cạn kiệt lại nảy sanh nhiều chi phí bất ngờ. Dù vậy, chúng tôi luôn tin tưởng với sự phò trợ của các Đấng Thiêng Liêng và sự hỗ trợ nhiệt tình của quí ân nhân, Thánh Thất Houston, Texas sẽ được vươn cao ngọn PHƯỚN Phổ Độ, đáp ứng được kỳ vọng của các Đấng cũng như của toàn thể nhơn sanh. Khẩn thiết kêu gọi sự tiếp tay của quí ân nhân để chúng tôi có thể hoàn tất công trình Thiêng liêng nầy.

Nhân tiện, chúng tôi long trọng kính mời quí ân nhân đặc ân dành thì giờ đến dự LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG bắt đầu từ 6:00PM ngày 31/08/13 và từ 10:00AM chủ nhật 01/09/13 tại khuôn viên Thánh Thất số 8415 S. Breeze DR, Houston, Texas 77071.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều hồng ân cho quí vị .

Trân trọng,

Houston, ngày 01/08/2013.

TM. Tộc Đạo và Hội Đồng Quản Trị:  HT TRỊNH QUỐC THẾ

TM. Ban Tạo Tác                              :  Đông Y SĨ CẢNH THIÊN

* Check hay Money Order xin đề: Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas.
* Xin gửi về địa chỉ: P.O. Box 711385 Houston, TX 77271-1385.

Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế.

ĉ
Web Admin,
Aug 4, 2013, 11:05 AM
ą
Web Admin,
Aug 4, 2013, 11:05 AM
Comments