THÔNG BÁO‎ > ‎

Thông Báo

THÔNG BÁO 


BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI kính thông báo:

"BẢN TIN SỐ 01 - Tháng 3-2012 đã được post lên mạng Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại (Phía dưới Mục Trang Chính)".

Kính mời Quý Đồng Đạo, Quý Độc giả và Thân hữu nhớ mở xem.

Trân trọng.

Ban Biên Tập

Comments