THÔNG BÁO‎ > ‎

Từ Trần Trường đến Trần Quang Cảnh

 

TỪ TRẦN TRƯỜNG
đến
TRẦN QUANG CẢNH

              

PHA CALI

(Nguồn: Quinguyen.org)

 

Con đường Trần Trường đã đi, nay Trần Quang Cảnh bắt đầu theo vết.

 

Năm 1999, Trần Trường khởi hành với 54 ngày đêm bầm giập bởi một cuộc biểu tình hàng chục ngàn người chống âm mưu của Cộng Sản Việt Nam thò tay hoạt động ở nước ngoài mà Trần Trường là con chốt đầu tiên xuất hiện trên phố Bolsa thuộc thành phố Westminster (California ).

 

Đất Mỹ trở thành quá xa lạ đối với Trần Trường, hắn sống cô đơn giữa đám đông quần chúng. Cuối cùng phải trở về Việt Nam rồi cũng cô đơn và bây giờ thêm cái trắng tay!

 

Trần Quang Cảnh thì mới bắt đầu . . .tương lai chưa biết sẽ tệ bạc như thế nào . . .

 

Hiện tại ở Nam Cali sống đơn độc. . .nên hôm 21 tháng 8 năm 2011 vừa qua, anh ta mò về miền Bắc Cali với mong kết nối được vài người bạn để chơi trò quậy phá ở Thánh Thất San Jose.

 

Tin tức nhanh như chớp, anh ta chưa đến Thánh Thất thì tại nơi nầy đã có một cuộc biểu tình tự phát chống Tân Cán Bộ Tôn Giáo Vận Trần Quang Cảnh vừa được Cộng Sản Việt Nam cài đặt.

Đài truyền hình SBTN đã nhanh chân đến thu hình và phỏng vấn Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm và Đạo hữu Dương văn Ngừa . . . Thấy tình thế bất ổn, Ông Trần Quang Cảnh không xuất hiện như đã trù liệu.

 

Tưởng cũng cần nhắc lại, khi Ông Trần Quang Cảnh nhận chức phàm phong Lễ Sanh và nhận Huấn Linh hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ Nam Nữ ở nước ngoài . . ., Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thách thức Ông Trần Quang Cảnh thử lập được một công nhỏ để dâng về Hội Thánh Cao Đài Cộng Sản. !!

 

PHA CALI

 

(Nguồn: Quinguyen.org
 
Trần Quang Cảnh Minh thệ
 
 
Trần Quang Cảnh nhận nhiệm vụ.
 
 
 
TQC đọc Diễn văn sau nhận chức và nhận nhiệm vụ.
 
ċ
Web Admin,
Jul 22, 2012, 10:25 PM
Comments