Tư Liệu‎ > ‎

Cao Đài Hiệp NhứtĐẠI HỘI LỊCH SỬ

THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI

* * *


"CAO ĐÀI HIỆP NHỨT": Một Trang Sử mới trong Lịch Sử của Đạo Cao Đài ở Hải Ngoại sau hơn một phần tư Thế kỷ.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng chung ách nạn của nhân dân miền Nam, người Tín đồ Cao Đài lưu lạc khắp nơi trên Thế giới.Nơi tạm dung, những đứa con trung thành của Đạo nối bước các Bậc Tiền Khai: Bảo vệ và Phổ Truyền Chơn Đạo, họ đồng tâm, hiệp lực cùng nhau tạo dựng các Thánh Thất thờ cúng Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng. ., thành lập được nhiều Hội Thánh Em, tổ chức được nhiều cơ sở để điều hành sinh hoạt Đạo sự, nhưng sinh hoạt còn rời rạc, thiếu đồng bộ, đôi khi còn có những mâu thuẩn đáng tiếc.

Ưu tư cho tương lai nền Đạo nơi hải ngoại, hai vị Giáo Hữu Thái Cầm Thanh và Thượng Ngọc Thanh, cậy nhờ Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức một Đại Hội qui tụ Đại biểu các Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, các Cơ sở và Đoàn thể của Tín đồ Cao Đài  Tòa Thánh Tây Ninh nơi Hải Ngoại, ngồi lại với nhau trong tình “Thương Yêu, Hòa Ái” của những người “Cùng nhau một Đạo tức một Cha” hầu hình thành một Cơ Chế Chung để thống nhứt việc hành Đạo, truyền Đạo trong cùng một Hệ thống hầu góp phần Bảo thủ Chánh Pháp Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhận lãnh sự ủy nhiệm của hai vị Giáo Hữu, Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức Đại hội Thành lập Cơ Chế Chung (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại) trong (02) hai ngày tại Thành phố San Jose, California - Hoa Kỳ.

THỨ BẢY (02 -09-2006)

(Họp nội bộ gồm Đại biểu các Cơ sở, tổ chức Đạo và đồng Đạo tán thành Chủ Trương Hiệp Nhứt).

Theo Thơ Mời thì 09:30 sáng, các Phái đoàn và đồng Đạo đến, nhưng từ 8 giờ thì áo dài trắng lai rai xuất hiện. Các bạn trẻ trong đồng phục Thanh Niên Đại Đạo căng biểu  ngữ, treo các dây cờ Đạo phía trước và trong Hội Trường, trang hoàng sân khấu, thiết trí hệ thống âm thanh, sắp đặt các dãy bàn tiếp tân, bàn ghế của Chủ Tọa Đoàn trên sân khấu, v.v…

Thật vui mừng, thật đáng khen, chỉ trong vòng một tiếng đồng, các bạn thanh niên Đại Đạo đã xuất sắc biến Nhà Hát LE PETIT  TRIANON thành một Hội Trường lộng lẫy, khang trang, đầy màu sắc Tôn giáo Cao Đài.
Đúng 9 giờ 30, Hội Trường tràn đầy Bạch y thanh khiết (Đạo phục của người Tín đồ Cao Đài). Họ ngồi vào các hàng ghế của từng Phái đoàn do Ban Tổ Chức ghi sẵn. Năm phút sau, tất cả Hội trường đứng lên, vỗ tay chào mừng nhị vị Chức Sắc Thiên phong của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh hiện sống tại Hải Ngoại bước vào Hội Trường.

A-Thành Phần tham dự:
Qua giới thiệu của Điều Hợp Viên, chúng tôi ghi nhận được sự hiện diện của:

1- Chức Sắc và Niên Trưởng Cao Đài:


- Giáo Hữu Thái Cầm Thanh
- Giáo Hữu Thương Ngọc Thanh
- Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội Thành Lập Cơ Chế Hiệp Nhứt..
- Hiền Tài Phạm Văn Khảm, XLTV. Q. Khâm Châu California, Trưởng Ban Vận động Thành lập Cơ Chế Chung.
- Niên Trưởng Đặng Quang Dương, Cựu Đại Tá, Tham Mưu Trưởng Quân Đội Cao Đài.
- Niên Trưởng Trần Văn Chơn, Cựu Đề Đốc, Tư Lịnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
- Niên Trưởng Hiền Tài Bùi Đức Tài, Cựu Đại Tá, Tỉnh Trưởng Tây Ninh
- Niên Trưởng Hiền Tài Võ Văn Mười, Cựu Đại Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
- Lễ Sanh Thượng Xem Thanh, Tòa Thánh Tây Ninh.

2- Các Đoàn Đại Biểu:
- Phái đoàn Ban Thế Đạo Úc Châu (do HT. Bùi Đông Phương, Trưởng Đoàn).
- Phái đoàn Thánh Thất Melboune, Úc châu (HTDP. Huỳnh Nguyễn Thúy Vũ và HTDP. Nguyễn văn Mao)
- Phái đoàn Thánh Thất Vancouver, Canada (HT.  Nguyễn Văn Phước, Chánh Trị sự....)
- Thánh Thất Paris và Ban Đai Diện Ban Thế Đạo tại Pháp (HTDP. Nguyễn Chí Hiền Đại Diện)
- Phái đoàn Thánh Thất New Orleans, Louisiana. (HT. Nguyễn Thừa Long, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Thánh Thất Seattle, WA (Thông Sự Lâm Nguyên, Trưởng Đoàn)


- Phái đoàn Thánh Thất Đường nhơn Seattle, WA (CTS Dương Thanh Liêm, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn BTĐ OR&WA (HT.  Mai Văn Tìm, Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại)
- Phái Đoàn Thánh Thất và ĐTPM Dallas - Forth Worth, Texas, (CTS. Nguyễn Công Tranh, Q. Đầu Tộc, Trưởng Đoàn).
- Phái đoàn ĐTPM Houston, Texas. (HT. Trịnh Quốc Thế Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Ban Thế Đạo Texas (HTDP. Trần Công Bé, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn ĐTPM Little Sài Gòn, CA (CTS. Trần Tuấn Hải, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Thánh Thất Anaheim (CTS. Phan Văn Hồ, Quyền Đầu Tộc, Trưởng Đoàn)


- Phái đoàn Thánh Thất Pomona, CA (CTS Lê Văn Đức, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Tộc Đạo Orange, CA (CTS Trần Văn Hừng, Trưởng Đoàn).
- Phái đoàn Tộc Đạo Santa Clara, CA và Ban Tứ Vụ (CTS. Nguyễn Văn Rài, Quyền Đầu Tộc, Trưởng Đoàn)  
- Phái đoàn Hương Đạo Sacramento, CA (CTS. Đoàn Điền Trung, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Tộc Đạo San Diego, CA (HT.  Nguyễn Trung Đạo, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Tộc Đạo Little Sàigòn, CA (HT. Trần Văn Ô, Trưởng Đoàn)
- BTĐ Nam California và phái đoàn (HT. Trần Tấn Phát, Phó TQN /BTĐ)


- BTĐ Bắc California và phái đoàn (HT. Nguyễn Đăng Khích, Trưởng Đoàn)
- Đại Đạo Thanh Niên Hội California, Seatle, Úc Châu và Quận Hội Đại Đạo Thanh Niên Hội Santa Clara.
Ngoài ra, ghi nhận có sự hiện diện của HH. CTS Diệp Văn Xê, Phụ tá Nội vụ Châu Đạo California, HH. Nguyễn Cao Minh, Cựu Q. Đầu Tộc Santa Clara, HT. Hồ văn Xưa, Cựu Quản Tộc ĐTPM. San Jose). *Ghi chú: Trong Danh sách liệt kê nêu trên, do ghi chép không kịp, có thể còn sót tên của một số Phái Đoàn và cá nhân đến dự Đại Hội.
Theo tin tức từ Ban Tổ chức tại Bàn Ghi Danh số tham dự ngày đầu là 110 Đại biểu.

B- Khai Mạc - Diễn Trình Đại Hội:
Đại Hội bắt đầu Buổi họp, tất cả Hội Trường đứng lên cùng đọc Kinh Nhập Hội.


Sau phần Kinh Nhập Hội, Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội Thành Lập Cơ Chế Chung, hân hoan chào mừng chư Chức Sắc, Chức Việc, quí vị Niên Trưởng, Nhân Sĩ, tất cả các Phái Đoàn và đồng Đạo, và chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.


1)- Bầu Chủ Tọa Đoàn và Thơ Ký Đoàn:

a- Chủ Tọa Đoàn:
- Hiền Tài Phạm Văn Khảm, XLTV Quyền Khâu Châu California
- Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm BTĐ
- Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, Điện Thờ Phật Mẫu Houston, Texas
- Hiền Tài Bùi Đông Phương, Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu
- Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Quyền Đầu Tộc San Diego, CA
b- Thơ Ký Đoàn:
- Hiền Tài Nguyễn Thừa Long
- Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích.


2)- Thảo luận các Văn Kiện Thành lập Cơ Chế Hiệp Nhứt.
Bắt đầu buổi Hội thảo, Hiền Tài Nguyễn Văn Cầu, Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại tường trình Kết quả Tổng hợp các Phiếu Góp ý và Nội dung Bản Dự Thảo Văn Kiện Thành Lập Cơ Chế Chung.
Tôn trọng tinh thần “Dân Chủ Mục” và “Tự Do Quyền”, Chủ Tọa Đoàn kêu gọi Hội Trường mạnh dạn phát biểu, đóng góp ý kiến vì đây là việc chung của toàn Đạo nơi hải ngoại. Bản Dự Thảo được chiếu lên màn ảnh rộng, cử tọa theo dõi, đọc và sửa chữa, biểu quyết từng chữ, từng câu.
Đến 12 giờ, buổi họp tạm ngưng, tất cả dùng cơm chay thân mật và thưởng thức văn nghệ do Đại Đạo Thanh Niên Hội phụ trách.
13 giờ tái họp, tiếp tục thảo luận đến 16 giờ, thì đạt được kết quả mong đợi, hy vọng đáp ứng nguyện vọng của người Tín độ Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

*Kết quả: Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tuyệt đại đa số.
- Thống nhứt Danh Xưng cho Cơ Chế Chung: “Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.”
- Thông qua Bản Quy Điều Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.


3)-Thành lập Hội Đồng Điều Hợp:
Để điều hành Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại, Đại Hội đề cử và tuyển chọn quí vị Chức sắc, Chức việc vào Ban Lãnh Đạo Hội đồng Điều Hợp gồm (09) Vị.
Tại hải ngoại, chúng ta có hai vị Chức sắc Thiên Phong đã đề xướng Chủ Trương Hiệp Nhứt và có mặt trong ngày Đại Hội được Đại Hội đồng ý tuyệt đối đề cử vào chức vụ Chủ Trưởng. Riêng Đệ Nhứt và Đệ Nhị Phó Chủ Trưởng, là (02) chức vụ rất quan trọng, thay mặt nhị vị Chủ Trưởng (Cao niên, sức khỏe giới hạn) trực tiếp chịu trách nhiệm điều hợp Hội Đồng và điều hành mọi hoạt động của Cơ Quan, nên phải chọn người có năng lực và đức hạnh bằng cách đầu phiếu.
Chỉ có Đại biểu (cử tri đoàn) có quyền bỏ phiếu.

*Kết quả:

1)- Đồng Chủ Trưởng:
- Hiền Huynh Giáo Hữu THÁI CẦM THANH
- Hiền Huynh Giáo Hữu THƯỢNG NGỌC THANH
2)- Đệ nhứt Phó Chủ Trưởng: Hiền Tài Phạm văn Khảm, XLTV. Quyền Khâm Châu California
3)- Đệ nhị Phó Chủ Trưởng: Hiền Tài Nguyễn Thừa Long, Q. Đầu Tộc New Orleans, Louisiana
4)- Các Thành viên (tuyển chọn bằng cách biểu quyết giơ tay)
- HH. Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, Houston, Texas
- HH. Hiền Tài Bùi Đông Phương, Australia
- HH. Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Quyền Đầu Tộc San Diego, CA
- HH. CTS. Nguyễn Văn Rài, Quyền Đầu Tộc Santa Clara, CA
- HH. CTS. Phan Văn Hồ, Quyền Đầu Tộc Anaheim, CA

5)- Thông qua “Bản Tuyên Bố Chung” (Gồm 05 Điểm)
Qua Nội dung Bản Quy Điều và Bản Tuyên Bố Chung nói trên, chúng tôi ghi nhận được Đức Tin, nguyện vọng và hoài bão của người Tín Đồ Cao Đài nơi Hải ngoại:

a- Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại quyết tâm Bảo thủ Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Việc hành Đạo nơi Hải ngoại tuân thủ đúng y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, các Đạo Nghị Định và tuân thủ theo Hiến Chương năm 1965 của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

b- Tòa Thánh Tây Ninh, Bạch Ngọc Kinh tại Thế, nguồn gốc Khai sáng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tòa Thánh Trung Ương của “Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

c- Khi nào Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được phục quyền đúng theo Chánh Truyền Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại sẽ tự nguyện phục tùng Hội Thánh và sự tồn tại của Cơ Quan sẽ hoàn toàn do Hội Thánh quyết định.

6- Lễ Minh Thệ.Đại Hội Bế mạc vào lúc 17 giờ sau khi đọc Kinh Xuất Hội - Nghỉ giải lao và tiếp theo sau là Lễ Minh Thệ.
- Vào lúc 18 giờ: Tập hợp tại Thánh Thất San Jose, cúng Đức Chí Tôn (Thời Dậu)
- Lễ Minh Thệ của Chức sắc, Chức việc lãnh nhiêm vụ trong Cơ quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại


- Dùng cơm chay thân mật do Tộc Đạo Santa Clara và Đồng Đạo Thánh Thất San Jose khoản đải.

7- Thảo Luận và Thông qua Phương Hướng Phương và Kế Hoạch hoạt động trong Nhiệm kỳ đầu tiên:
Bảng Phương Hướng được thông qua gồm (07) Chương Trình hoạt động và Hội Đồng Điều Hợp lãnh trách nhiệm thực hiện.

Mặc dù, các Đại Biểu đã mệt nhoài sau một ngày dài, nhứt là những vị từ các Tiểu Bang khác đến, đã cố gắng bàn bạc góp ý đến sau 22 giờ mới giải tán tạm biệt ra về.

CHỦ NHỰT (03 -09 -2006)

-09 giờ 30 Chư Chức sắc, Chức việc, quí vị Niên Trưởng, Nhân sĩ, các Phái Đoàn Đại Biểu các Cơ sở và Tổ chức Đạo, Đồng Đạo lần lượt đến.
Hôm nay đông hơn, trên đường số 5, Thành Phố San Jose, trước Nhà Hát LE PETIT TRIANON tràn ngập Bạch y thanh khiết, tới 10 giờ thì Hội Trường toàn màu trắng, và Quan khách bắt đầu đến.
-10 giờ 30 Nghi thức Khai mạc:  Lễ chào Đạo kỳ - Quốc Kỳ và Quốc ca Mỹ Việt - Phút Mặc niệm.


A-Thành phần dự Đại Hội: Qua giới thiệu Quan khách chúng tôi ghi nhận được:

1- Về phần Đạo: Tất cả Chức sắc, Chức việc, Niên Trưởng, Nhân sĩ, Đại biểu các Phái đoàn và Đồng đạo tham dự Đại Hội ngày 02.09.06, hôm nay có mặt đầy đủ, cộng thêm số rất đông Đồng Đạo tại địa phương.


2- Quan Khách và Thân hữu:

- Bà Cindy Chavez, Phó Thị Trưởng Thành phố San Jose
- Ông Chuck Reed, Nghị Viên Thành phố San Jose
- Đại diẹân Madison Nguyễn, Nghị viên Thành phố San Jose
- Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quí, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội
- Ông Nguyễn Lý Sáng, cựu Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội
- Cựu Đại Tá Trần Thanh Điền.
- Luật Sư Nguyễn Tâm
- Đại diện các Cơ quan Truyền Thông: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Quê Hương (Phát hình trên Hệ thống SBTN); Báo chí: Việt Nam Tự Do, Việt Nam Thời Báo, Việt Times, Việt Tribune,  Sàigòn USA, Ý Dân, Đời Mới…


B- Diễn Trình Đại Hội.


Theo Chương Trình, sau phần giới thiệu Quan khách, Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội Thành lập Cơ Chế Chung Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại, đọc Diễn văn chào mừng Quan khách, Đồng Đạo và tuyên bố Khai mạc Đại Hội.

1- Tường trình Thành quả vận động Thành lập Cơ Chế Chung:
Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội tường trình Thành quả vận động Thành lập Cơ Chế Chung và tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.

2- Tuyên đọc Bản Tuyên Bố Chung:
Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Văn Cầu, Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Trưởng Ban Soạn Thảo các Văn kiện Đại Hội, tuyên đọc “Bản Tuyên Bố Chung” về sự Hiệp nhứt của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại.3- Phát biểu cảm tưởng của Đại Diện Châu Đạo Cali:
Hiền Huynh Phạm Văn Khảm, XLTV Quyèân Khâm châu California, một Cơ quan Hành Chánh Đạo cao nhất hiện nay tại hải ngoại, phát biểu cảm tưởng.

4- Phát biểu của Đại Diện Đại Đạo Thanh Niên Hội: 

Hiền Huynh HTDP. Ngô Thiện Đức, Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội California, thay mặt các Phái đoàn Đại Đạo Thanh Niên Hội các nước, cho biết rất vui mừng tham gia Đại hội, Thanh niên Đại Đạo sẽ cố gắng nối bước các bậc Cha Anh, tiếp nối con đường phục vụ Đạo Pháp.  

5- Ra mắt Cơ Chế Hiệp Nhứt - Giới thiệu Ban Lãnh Đạo:
Các Thành Viên trong Hội Đồng Điều Hợp Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại được giới thiệu vàmời lên sân khấu trình diện trước Quan khách và Đồng Đạo. Hiền Huynh Hiền Tài Pham Văn Khãm, Đệ nhứt Phó Chủ Trưởng Hội Đồng Điều Hợp, thay mặt các Thành viên, gởi lời chào mừng Quan khách và Đồng Đạo.
Trong niềm xúc động, Hiền Huynh nói: “Thật là một vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi, được Đại Hội tín nhiệm giao cho chúng tôi trách nhiệm điều hợp Đạo sự nơi hải ngoại, một nhiệm vụ vô cùng danh dự nhưng cũng vô cùng khó khăn và nặng nề. Ngoài hai vị Chức sắc Thiên Phong đã trọn đời hiến thân cho Đạo, còn chúng tôi, những Thành viên trong Hội Đồng Điều Hợp tự nguyện dấn thân, đem hết quãng đời còn lại phục Đạo đúng y Chơn Truyền”.


Hiền Huynh chân thành gởi lời tri ân đến Chức sắc, Chức việc, quí vị Niên Trưởng, Nhân sĩ và tất cả Đồng Đạo đã công cử, giao phó trách nhiệm cho các Thành viên Hội Đông Điều Hợp, và hứa sẽ hành Đạo đúng với Quy Chế của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại.
Đồng thời, Hiền Huynh cũng tha thiết mời mọc kêu gọi, vì sự nghiệp chung của Đạo nơi hải ngoại, tất cả cơ sở Đạo và Đồng đạo hoan hỉ hợp tác chặt chẻ với Hội Đồng Điều Hợp Cơ quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại.

5- Phát biểu của Quan khách:
- Bà Cindy Chavez, Phó Thị Trưởng Thị Thành phố San Jose cho biết là bà rất vinh hạnh đến tham dự Đại hội Cao Đài hải ngoại và bà nói: “Thành phố San Jose là Thành phố đa chủng tộc, đa văn hóa, hôm nay, Thành phố hân hạnh đón tiếp một nền Văn hóa mới, nền Văn hóa Cao Đài”.
- Phát biểu Ông Chuck Reed, Nghị viên Thành phố San Jose.
- Phát biểu Đại diện Madison Nguyễn, Nghị viên Thành phố San Jose.


- Phát biểu Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quí, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội.
- Phát biểu của HH. Lễ Sanh Thượng Xem Thanh.
Tất cả đều tỏ ra vui mừng đến tham dự Đại Hội Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải ngoại 2006, chúc Đại Hội thành công tốt đẹp, hy vọng sẽ được tham dự các lễ hội Cao Đài về sau này.

Đến 13 giờ, Đại Hội Thành lập Cơ Chế Chung Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại bế mạc.

Ban Tổ Chức gởi lời tri ân đến chư Chức sắc, Chức việc, quí vị Niên Trưởng, Nhân sĩ, quí Đại biểu các Phái Đoàn và tất cả đồng Đạo không ngại xa xôi, bỏ công ăn việc làm đến tham dự Đại Hội, đồng thời cảm tạ quí Quan khách và Thân hữu đáp lời mời đến tham dự góp phần long trọng cho Đại Hội.

Đặc biệt, Ban Tổ Chức tri ân và ghi nhận công lao đóng góp của Tộc Đạo Santa Clara, Đồng Đạo Thánh Thất San Jose, và Đại Đạo Thanh Niên Hội đưa Đại Hội đạt được thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức cũng không quên ngõ lời chân thành xin cáo lỗi về những thiếu sót khó tránh khỏi trong việc tổ chức.
Tất cả Quan khách và đồng Đạo cùng dùng cơm chay và thưởng thức Chương Trình Văn nghệ “Cây nhà lá vườn” do Đại Đạo Thanh Niên Hội phụ trách.


14 giờ: Tiễn khách ra về.
Đồng Đạo lần lượt chia tay nhau trong niềm lưu luyến. Hy vọng và tin tưởng bằng tình “Thương Yêu, Hòa Ái”, chúng ta sẽ thực hiện được lời dạy của Đức Chí Tôn trong những năm đầu Khai Đạo:

   “Từ nay nòi giống chẳng chia ba,
   Thầy hiệp các con lại một Nhà.
   Nam Bắc rồi cùng ra Ngoại quốc,
   Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta.”


Viết tại San Jose ngày 04 – 09 – 2006     
                        
ANDREW MH

 

Comments